Tsjekkoslovakia, Norge og NATO

Vi har nokså utvetydig sagt vår mening om Sovjets politikk og invasjonen av Tsjekkoslovakia. Det kan være på tide å vende hjem for å rette søkelyset mot invasjonens konsekvenser for norsk politikk.

Kjell Cordtsen
Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.

ORIENTERING 31. AUGUST

Det Sovjet i første rekke har oppnådd, er å styrke den primitive kaldkrigstenkningen innen vesteuropeisk opinion. NATO-pressen har endelig funnet et argument som slår, og den hamrer løs. Vårt lands medlemskap i NATO blir både moralsk og militært rettferdiggjort.

Typisk i så måte er Arbeiderbladet. Finn Gustavsen har basert hele sin politikk på teorien om Sovjet som en fredselskende nasjon, heter det på lederplass.

Men det er å snu saken på hodet. Det er Arbeiderbladet som har basert sin politikk på tanken om USA som en freds- og frihetselskende nasjon. Det tredje standpunkts tilhengere har alltid hevdet at blokkpolitikken hverken gir avspenning eller trygghet for de små land. Invasjonen av Tsjekkoslovakia bekrefter dette. Denne invasjonen betegner i all sin uhygge nettopp blokkpolitikkens siste ubønnhørlige konsekvens.

Vi kan gå ut fra som sikkert at det er hensynet til status quo og den spirende kritikk innad i østblokken som har diktert Sovjets brutale handlemåte. Det som har funnet sted, er i sikkerhetspolitisk forstand en konsolidering av blokken. 

I forholdet til den andre supermakten – USA – vil invasjonen neppe få konsekvenser. Den har økt spenningen innad i østblokken, men ikke mellom øst og vest. De to supermaktene har delt verden inn i såkalte innflytelsessfærer. Det som foregår innenfor rammen av Sovjets interesseområde, bryr USA seg ikke med – og omvendt. President Johnson ble underrettet om Sovjet-invasjonen av Tsjekkoslovakia før den fant sted. Han kunne trygt forvisse seg om at den ikke ville forrykke status quo. Sameksistenspolitikken mellom de to supermaktene ble overhodet ikke berørt; den vil ganske utvilsomt fortsette som om intet var hendt. Sikkerhetsrådet er i denne sammenheng bare en kulisse der de agerende parter spiller verdensteater. 

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.