Tsjekkoslovakia, Norge og NATO

Vi har nokså utvetydig sagt vår mening om Sovjets politikk og invasjonen av Tsjekkoslovakia. Det kan være på tide å vende hjem for å rette søkelyset mot invasjonens konsekvenser for norsk politikk.

Kjell Cordtsen
Cordsen var tidligere redaktør av Orientering, og med ved navneskiftet til Ny Tid i 1975.
Email: kjellcordtsen@gmail.com
Publisert: 03.09.2018

ORIENTERING 31. AUGUST

Det Sovjet i første rekke har oppnådd, er å styrke den primitive kaldkrigstenkningen innen vesteuropeisk opinion. NATO-pressen har endelig funnet et argument som slår, og den hamrer løs. Vårt lands medlemskap i NATO blir både moralsk og militært rettferdiggjort.

Typisk i så måte er Arbeiderbladet. Finn Gustavsen har basert hele sin politikk på teorien om Sovjet som en fredselskende nasjon, heter det på lederplass.

Men det er å snu saken på hodet. Det er Arbeiderbladet som har basert sin politikk på tanken om USA som en freds- og frihetselskende nasjon. Det tredje standpunkts tilhengere har alltid hevdet at blokkpolitikken hverken gir avspenning eller trygghet for de små land. Invasjonen av Tsjekkoslovakia bekrefter dette. Denne invasjonen betegner i all sin uhygge nettopp blokkpolitikkens siste ubønnhørlige konsekvens.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer