Trygg energi


Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. 

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.
Email:
Publisert: 2017-12-01
Energy Security
Forfatter: Roland Dannereuther
Polity Press, UK

De som tenker at «energisikkerhet» høres ut som et tørt og uinteressant tema, bør tenke seg om en gang til. I bunn og grunn er energi motoren i det moderne samfunnet, og derfor et emne vi alle har godt av å lære mer om. Roland Dannereuther ser på energisikkerhet som en verdi for både stat, samfunn og individer – men også en verdi som stadig bryter mot verdier som velstand, bærekraft og rettferdighet. For å belyse hvordan disse både samspiller og står mot hverandre, drøfter boken forholdet mellom energitilbydere og -forbrukere, nasjonale og internasjonale interesser, mellom ulike energimarkeder (kull, olje, gass, atomkraft og fornybar energi), mellom økonomiske aktører og politiske strategier samt mellom historien og samtiden.

Energy Security er en balansert, velskrevet og perspektivrik bok med en tydelig rød tråd, som klarer å gi en helhetlig fremstilling av dette komplekse multidimensjonale feltet. Dannereuther faller aldri for fristelsen til å redusere det hele til én forklaringsvariabel – tvert imot åpner han for en dypere forståelse av det som står på spill gjennom sine mange ulike innfallsvinkler til temaet. Underveis veksler han nærmest sømløst mellom den naturalistiske beskrivelsen av verden som den er og konstruktivismens innsikt om at virkeligheten hele tiden skapes og slik også er formbar.

Stiavhengighet. Energi er en fysisk realitet som kan diskuteres på et teknisk plan – men Dannereuther tydeliggjør at virkeligheten rommer mye mer enn dette. Kull, olje, vind og sol blir i denne sammenhengen først relevant idet vi omdanner dem til anvendbar energi, og denne prosessen skjer på basis av både samfunnsmessige, økonomiske og politiske mekanismer. At Norge i dag er et velstående oljeland og eier av et gigantisk investeringsfond handler mye om at ressursene ble funnet, satset på og utvunnet innenfor rammene av et veletablert statlig byråkrati, et fungerende rettssystem og et balansert demokrati. Skal vi forstå temaet energisikkerhet må disse faktorene tas med i regnestykket.

Anno 2017 er det for tidlig å konkludere med at vi står midt i en grønn energirevolusjon.

I samspillet mellom materielle ressurser, teknologiske løsninger, økonomiske investeringer og politiske interesser handler energi også om historiske utviklingslinjer. Fossile ressurser har gjennom 200 år blitt skrevet inn i en større fortelling om det moderne samfunnet. …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)