Trusselen fra Baltikum

En faglig konferanse i Vilnius satte i forrige uke søkelyset på et problem som fort kan bli akutt: Hva skjer når bygningsarbeidere fra Øst-Europa fritt kan søke arbeid i alle EU- og EØS-land?

Ny Tid
Kommentarer
DEL