Trumps rablende racistiske retorik


BIOPOLITIK: Må den offentlige forestilling om orden nødvendiggøre ekstrem vold mod bestemte befolkningsgrupper (indfødte, sorte, muslimer etc.)? Må 5000 fattige og forkomne migranter mødes af en mur og mobilisering af 15000 soldater?

Bolt er professor i politisk estetikk ved Københavns Universitet.
Email: mras@hum.ku.dk
Publisert: 2019-11-09
        Race and America’s Long War Forfatter
Forfatter: Nikhil Pal Singh
University of California Press, USA

Den ca. 5000 mennesker store gruppe fattige og forkomne migranter, der har bevæget sig til fods fra Honduras mod USA gennem Guatemala og Mexico, udgør ifølge Donald Trump en trussel mod USA. Den såkaldte karavane er intet mindre end en invasion, der kræver mobiliseringen af 15 000 soldater og selvfølgelig indfrielsen af Trumps centrale valgløfte: muren, der skal lukke for USA’s sydlige grænse til Mexico.

Karavanen består ifølge Trump ikke blot af kriminelle fra Honduras, Guatemala og Mexico, men også terrorister fra Mellemøsten. Ikke at der er den store forskel for Trump; alle er de fjender, der skal holdes ude af det nationale rum. Konfronteret med Trumps rablende racistiske retorik overser man ofte kontinuiteten mellem hans senfascistiske politik og forgængeren Barack Obamas intensive brug af droner til at likvidere såkaldte terrorister i fremmede lande uden nogen som helst retslig proces eller kendelse. Obama godkendte mere end femhundrede droneangreb, ti gange så mange som under George Bush junior. Ifølge studier har disse droneangreb haft en succesrate på under ti procent og resulteret i mere end tusind tilfældigt dræbte.

Protester mødes altid med merpoliti.

Sing viser i Race and America’s Long War at Trumps krig mod karavanen og Obamas dronekampagne er at forstå som to sider af det samme racialiserede (racistiske) antioprørsparadigme. Dette går helt tilbage til folkemordet på urbefolkningen, da europæere koloniserede Amerika, og til slavegørelsen af afrikanere, der blev skibet til den nye bosætterkoloni og brugt som ubetalt arbejdskraft i USA’s racialiserede kapitalisme.

Singhs bog er et vigtigt bidrag til kortlægningen af forbindelserne mellem racistisk statsterror og kapitalisme i USA. Han beskriver i bogens syv kapitler, hvorledes statsvold og kapitalisme har gået hånd i hånd lige siden den amerikanske revolution og fortsat gør det. Trumps mur og krigen mod karavanen er blot det seneste eksempel på en århundredelang sammenføjning af race og klasse, hvor grænsen mellem indre og ydre opløses i en kompleks sammenblanding af politi og krig, og hvor demokrati og retsstat fra starten har legitimeret vold mod ikke-hvide subjekter, som truer «den sociale orden» (læs: kapitalakkumulation). Singhs analyse viser ikke blot, hvordan bosætterkolonialisme, slaveri og fængselsindustri hænger sammen og udgør en «indre krig», men også hvordan denne indre krig er forbundet med …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)