Trump som venstresidens fødselshjelper

Mikkel Bolt: Trumps kontrarevolution Forlaget Nemo. Danmark


Trump kan føre til at en vital og ytterliggående venstreside endelig vil bli dannet i USA.

Email: ehammer@temple.edu
Publisert: 2017-06-15
       
Trumps kontrarevolution
Forfatter: Mikkel Bolt
Forlag: Forlaget Nemo, Danmark

Å skulle skrive en bok om Donald Trump er opplagt ikke noen enkel oppgave. Det er ikke mer enn drøye fire måneder siden hans presidentperiode startet. Knapt en dag passerer uten dramatikk, og med oppnevnelsen av en spesialanklager i forbindelse med russlandsforbindelsene kan det synes som om riksrett er en reell mulighet. Den trumpske sagaen er med andre ord ikke over – tvert imot har den knapt begynt.

I og med at det dagsaktuelle spiller en så stor rolle, er det mediene som foreløpig har vært viktigste informasjonsleverandør og analyseformidler. Men selv om de til en viss grad klarer å fange inn det som skjer in medias res, utelates ofte helheten og sammenhengene. Vi serveres nesten bare fragmenter.

Trumps myte om folket, om splittelsen og truslene, om den førende enhetsstifteren og redningsmannen er tilstrekkelig til å knytte ham til fascismen.

Great again. I den relativt korte, men svært interessante og velskrevne Trumps kontrarevolution setter den danske akademikeren og aktivisten Mikkel Bolt seg fore nettopp å gi en mer vidtspennende analyse av Trump-fenomenet. Bolt fokuserer på Trump som politiker, men også på kreftene og tendensene han representerer.

Bolts bakgrunn som venstreorientert tolker av skjæringspunktet mellom estetikk og politikk skinner klart igjennom i denne boken. Ikke minst skriver han godt om Trumps mediale iscenesettelse. Trump, hevder Bolt, er både fascist og en utspekulert showmann. Med betydelige implikasjoner for enhver som faller utenfor, projiserer han et bilde av Amerika som truet, men likevel i stand til å gjenreise seg selv som enhetlig, hvitt og patriarkalsk: «Make America great again

US President Donald Trump speaks during Ford’s Theatre’s annual fundraiser at Ford’s Theater June 4, 2017 in Washington, DC. / AFP PHOTO / Brendan Smialowski

Høyrereaksjon. Ifølge Bolt er det vesentlig å forstå Trumps vei til makten ikke bare som et mer eller mindre tilfeldig avvik fra en velfungerende demokratisk kulturs sedvane, men som et uttrykk for en dyp krise i de vestlige samfunns liberaldemokratiske, kapitalistiske systemer. Slik Bolt ser det, er kapitalismen grunnleggende ustabil. Med sin keynesianske konsensus var de første …

Abonnement kr 195 kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?