Trump som venstresidens fødselshjelper

Mikkel Bolt: Trumps kontrarevolution Forlaget Nemo. Danmark

Trump kan føre til at en vital og ytterliggående venstreside endelig vil bli dannet i USA.

Trumps kontrarevolution

Mikkel Bolt

Forlaget Nemo

Danmark

Å skulle skrive en bok om Donald Trump er opplagt ikke noen enkel oppgave. Det er ikke mer enn drøye fire måneder siden hans presidentperiode startet. Knapt en dag passerer uten dramatikk, og med oppnevnelsen av en spesialanklager i forbindelse med russlandsforbindelsene kan det synes som om riksrett er en reell mulighet. Den trumpske sagaen er med andre ord ikke over – tvert imot har den knapt begynt.

I og med at det dagsaktuelle spiller en så stor rolle, er det mediene som foreløpig har vært viktigste informasjonsleverandør og analyseformidler. Men selv om de til en viss grad klarer å fange inn det som skjer in medias res, utelates ofte helheten og sammenhengene. Vi serveres nesten bare fragmenter.

Trumps myte om folket, om splittelsen og truslene, om den førende enhetsstifteren og redningsmannen er tilstrekkelig til å knytte ham til fascismen.

Great again. I den relativt korte, men svært interessante og velskrevne Trumps kontrarevolution setter den danske akademikeren og aktivisten Mikkel Bolt seg fore nettopp å gi en mer vidtspennende analyse av Trump-fenomenet. Bolt fokuserer på Trump som politiker, men også på kreftene og tendensene han representerer.

Bolts bakgrunn som venstreorientert tolker av skjæringspunktet mellom estetikk og politikk skinner klart igjennom i denne boken. Ikke minst skriver han godt om Trumps mediale iscenesettelse. Trump, hevder Bolt, er både fascist og en utspekulert showmann. Med betydelige implikasjoner for enhver som faller utenfor, projiserer han et bilde av Amerika som truet, men likevel i stand til å gjenreise seg selv som enhetlig, hvitt og patriarkalsk: «Make America great again

US President Donald Trump speaks during Ford’s Theatre’s annual fundraiser at Ford’s Theater June 4, 2017 in Washington, DC. / AFP PHOTO / Brendan Smialowski

Høyrereaksjon. Ifølge Bolt er det vesentlig å forstå Trumps vei til makten ikke bare som et mer eller mindre tilfeldig avvik fra en velfungerende demokratisk kulturs sedvane, men som et uttrykk for en dyp krise i de vestlige samfunns liberaldemokratiske, kapitalistiske systemer. Slik Bolt ser det, er kapitalismen grunnleggende ustabil. Med sin keynesianske konsensus var de første tiårene etter annen verdenskrig preget av vekst og omfattende sysselsetting. I de senere tiår har man imidlertid sett krise følge krise. Særlig alvorlig var finanskrisen i 2009. I kjølvannet av denne oppstod en rekke strukturelle problemer som medførte stigende arbeidsledighet, sosial usikkerhet og økende ulikhet. Den politiske høyredreiningen, hevder Bolt, må forstås som en krisereaksjon: I takt med at klassemotsetninger intensiveres og systemet blir vanskeligere å legitimere, postulerer den ytre høyresiden en kulturell og nasjonal enhet som hevdes å transcendere alle motsetninger og i en viss forstand viske dem ut. Bolt peker i denne forbindelse på Trumps appell til den hvite amerikanske arbeiderklasse, som gjennom påberopelse av et nasjonalt fellesskap ble forespeilet en ny storhetstid. Mens denne angivelig utsatte gruppen fikk en privilegert rolle å spille i Trumps fortelling om gjenreising av amerikansk storhet, ble afrikansk-amerikanere, muslimer, meksikanere, ulovlige immigranter og andre utgrupper fremstilt som truende fiender som for enhver pris må stanses.

Politikk som myte. Ganske mye av Bolts bok går med til å reflektere over Trumps valgkamp og maktovertakelse. Ikke minst skriver han om Trumps ukonvensjonelle stil. Trump iscenesatte seg selv som anti-establishment. Sin milliardformue til tross, påstod han å stå på vanlige folks side mot «eliten» i Washington og på Wall Street. Valgkampmøtene ble således ritualer hvor «folk og «fører» så å si speilet seg i hverandre. Trump symboliserte det autentiske folkets enhet, og Trump-tilhengerne fikk sin tilhørighet til dette folk bekreftet og uttrykt gjennom den (for dem) karismatiske skikkelsen på scenen.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.