– Trosser Soria Moria 2

Trond Giske vil ikke svare på om Efta går lenger enn det Soria Moria 2 tillater i Efta–forhandlingene. Men Soria Moria 2 lover økt åpenhet om Efta-forhandlingene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mandag 19.oktober startet en ny forhandlingsrunde mellom Ukraina og Efta om en handelsavtale. I disse forhandlingene stiller Norge krav som går på tvers av regjeringsplattformen Soria Moria 2, mener Helen Hoggen i Kirkens Nødhjelp, som har fått innsyn i forhandlingsposisjonene.

– Efta presser nå Ukraina til å akseptere en avtale som går lengre i å sikre patentbeskyttelse enn WTO-regelverket, sier Hoggen til Ny Tid.

Når Ny Tid ber om en kommentar fra næringsminister Trond Giske, svarer departementet at statsråden ikke har noen kommentar utover å henvise til Efta-sekretariatet, som foretar forhandlingene.

– Vi kan dessverre ikke uttale oss om tekster for frihandelsforhandlinger, er alt Elin Bjerkebo, kommunikasjonsrådgiver i Efta-sekretariatet, har å si om saken.

Denne tausheten fra regjeringen står i kontrast til formuleringene i den ferske regjeringsplattformen Soria Moria 2, som varsler økt fokus på åpenhet i Efta-prosessene:

«I tillegg til WTO-avtalen vil regjeringen inngå nye handelsavtaler innenfor rammen av Efta. Regjeringen vil ha økt fokus på samarbeid om miljø og arbeidstakerrettigheter knyttet til Eftas handelsavtaler, åpenhet i Efta-prosessene og ikke inngå avtaler som strider mot WTO-regelverket», heter det i Soria Moria 2.

Trenger medisiner

Kravene som Efta nå stiller til Ukraina kan svekke fattige lands mulighet til å lage billige kopimedisiner.

Norge og de skandinaviske landene har tradisjonelt støttet utviklingslandene i slike spørsmål. De skandinaviske landene var en viktig drivkraft for at den såkalte TRIPS–avtalen i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) fra 1994 inkluderte noen unntak fra regelverket for å ivareta bønders såfrørettigheter.

Norge medvirket også til WTOs Doha erklæring for å sikre fattige mennesker tilgang på billige og livsviktige kopimedisiner. Det er disse unntakene utviklingsland benytter for å produsere og eksportere billigere kopimedisiner og å gi sine fattige bønder muligheten til å spare, bytte og selge frø.

Går lenger enn USA

I Soria Moria II-erklæringen står det at regjeringen legger til grunn at de fattigste landene ikke skal påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS–avtalen når det gjelder patentbeskyttelse: «Regjeringens posisjon er at handelsavtalene ikke må innskrenke partenes adgang til å gi tvangslisenser for legemidler etter TRIPS–avtalen. Regjeringen legger videre til grunn at de fattigste landene ikke påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS–avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortbeskyttelse».

Likevel fremmer nå Efta krav som gjelder forlengelse av patentperioden for medisiner og landbrukskjemikalier med 5 år. Dette er et krav USA har sluttet å stille i bilaterale handelsavtaler. Ett annet av EFTAs patentkrav til Ukraina gjelder fortrolige testdata. Dette kravet vil i praksis forlenge patentperioden med 10 år og skal gjelde både for medisiner og landbrukskjemikalier.

Efta krever også patent på ny bruk av gammel medisin. Avtaleteksten går så langt som til å kreve patent på planter og dyr. Norge har ikke innført patent på dyr i sitt eget regelverk.

Det stilles også krav som gjør at kopimedisiner vil kunne holdes tilbake når de importeres til landet og dermed ikke når pasientene i Ukraina. Tidligere har indiske medisiner blitt konfiskert i Nederland og Tyskland, som er hjemlandet til patentholderen, da de mellomlandet for å sendes videre til andre utviklingsland.

Norge og Sveits

Tidligere i år sa Norge at den spesifikke patentdelen av avtalen mellom Efta og India ville Norge ikke være med på. Bakgrunnen var at Sveits i den avtalen presset på for krav som går ut over Tripsavtalen. Antakelig er det også i denne avtalen Sveits som forsøker å fremme sine offensive interesser.

– Det er ikke godt nok hvis Norge stiller seg på sidelinjen og sier at den spesifikke patentdelen av avtalen vil vi ikke være med på, som i tilfellet med India avtalen. Dette er en uholdbar modell. Norge må jobbe for aktivt å hindre at Efta, i praksis Sveits, fremmer slike krav. Dersom vi ikke kan forhindre at Efta/Sveits fremmer slike krav mot utviklingsland kan ikke Norge delta i forhandlinger om bilaterale handelsavtaler sammen med Efta. Efta samarbeidet undergraver da Norges internasjonale legitimitet, sier Hoggen.

Ukraina ligger 84 plasser bak Norge på FNs Human Development Index, og er i samme kategori som India og Filippinene (lavere mellominntektsland) på OECDs liste over utviklingsland. I Norge er det bare 7.9 prosent av befolkningen som ikke overlever til de er 60 år, til sammenligning er det 26.5 prosent i Ukraina. Norges helsebudsjett ligger på 3780 US dollar, mens Ukraina ligger på 298 US dollar. ■

---
DEL