Trøbbel i Sahara

Oslo Ap kritiserer Jonas Gahr Støre (Ap) for å ha endret definisjonen av Vest-Sahara fra «okkupasjon» til «uavklart juridisk situasjon».

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Liten tue kan velte stort lass, sies det. Men kan det uavklarte territoriet Vest-Sahara velte Arbeiderpartiets store enighet om Norges linje i utenrikspolitikken?

Om ikke annet kom det under Aps landsmøte 18.-21. april oppsiktsvekkende kritikk fra Oslo Arbeiderparti mot Utenriksdepartements (UD) holdning til Marokkos framferd i Vest-Sahara. I Oslo Aps forslag til partivedtak heter det:

«Det er bekymringsfullt at UD har endret beskrivelsen av Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara fra ‘okkupasjon’ til ‘uavklart juridisk situasjon’. UD må umiddelbart gå tilbake til å betegne Vest-Sahara som det virkelig er: ulovlig okkupert av Marokko.»

Ikke lenger «okkupert»

Oslo Ap ledes av Jan Bøhler, som står på tredjeplass på oslolista foran valget 14. september, mens UD ledes av Støre, som står på fjerdeplassen. Rett før stortingsvalget er det full uenighet mellom de to om hva Støre har fått til i sine fire år overfor den lille enklaven i Vest-Afrika.

Vest-Sahara var tidligere en spansk koloni som både Marokko og sahrawienes frigjøringsbevegelse, Polisario, nå krever råderett over. Ifølge FN har Spania fortsatt det juridiske ansvaret over området. Størsteparten av den vestlige delen av landet har imidlertid vært okkupert av Marokko helt siden Spania trakk seg ut i 1975.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har på sine nettsider nylig påpekt at Aps uttalelser om konflikten er blitt svakere de siste fire årene. Ap-landsmøtet i 2005 vedtok en sterk uttalelse, som krevde at Norge måtte legge press på marokkanske myndigheter i det okkuperte Vest-Sahara, og at retten til selvbestemmelse måtte respekteres. På landsmøtet i 2007 gikk Ap så vekk fra ordlyden «okkupert», og kalte Vest-Sahara i stedet «annektert». I tillegg understreket man at «målet må være at befolkningen får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning, i tråd med folkeretten og FNs vedtak».

Men på landsmøtet i april 2009 nevnte ikke Ap én eneste gang ordene okkupert, annektert, folkerett, fredsavtale, selvstendighet, selvbestemmelse eller folkeavstemning. Snarere står det nå at «Det finnes bare én politisk løsning på konflikten. Derfor er det viktig at partene i konflikten møtes til samtaler». Det rettes ingen kritikk mot okkupasjonsmakten Marokko.

Velinformerte kilder i Ap hevder overfor Ny Tid at det på landsmøtet i 2007 ble utformet en enda sterkere tekst om Vest-Sahara, men at utenriksminister Støre da selv grep inn og forandret teksten betraktelig. Noen spekulerer i om Støres bakgrunn fra Frankrike, der han tok sin statsviterutdannelse, har påvirket hans utenrikspolitiske holdning overfor det franskorienterte Marokko.

Støre påpeker imidlertid i en epost til Ny Tid:

– Dette stemmer ikke. Spekulasjonen i denne påstanden faller på sin egen urimelighet.
Frankrike er som tidligere koloniherre over Marokko, ennå en tydelig støttespiller for Marokko, og landet sitter med vetorett i FNs sikkerhetsråd.

– Ingen endring

Partisekretær i Oslo Ap, Rune Tokle, bekrefter at det på landsmøtet i 2009 ble rettet kritikk mot UD.

– Det stemmer at Oslo Ap kritiserte UD for å ha gått bort fra bruken av ordet okkupasjon, men det var heller ikke problematisk for oss å stille oss bak uttalelsen som ble vedtatt, sier Tokle.

Bjørn Jahnsen, kommunikasjonssjef i UD, benekter imidlertid at det har vært noen endring i betegnelsen av konflikten mellom Marokko og Vest-Sahara, slik Oslo Ap skriver.

– UD benytter ikke ordet okkupasjon, men omtaler det som «situasjonen i Vest-Sahara». Her har det ikke vært noen endring, påstår han.

Men under Bondevik II-regjeringen (2001-2005) brukte Utenriksdepartementet betegnelsen «okkupasjon» om Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara. Utenriksminister Jan Petersen (H) svarte da slik i Stortinget på spørsmål fra SVs Hallgeir H. Langeland 25. november 2002: «Det er folkerettslig ingen tvil om at Vest-Sahara fortsatt er å betrakte som et ikke-selvstyrt område. Folkeretten legger begrensninger på okkupasjonsmakten og andres adgang til å utnytte naturressurser i omstridte områder…».

Og 8. november 2007 påpekte Venstres Trine Skei Grande i stortingssalen at UDs statssekretær i et NRK-intervju hadde nektet å bruke ordet «okkupasjon». Dette til tross for at «flere FN-resolusjoner, uttalelser fra tidligere regjeringer, samt SV og Ap understreker at Vest-Sahara er okkupert».

– Gjort lite for Vest-Sahara

Førsteamanuensis Hans Morten Haugen, ekspert på folkerett, hevder at Bondevik II- regjeringen var tydeligere i sitt standpunkt til konflikten mellom det sahrawiske folket og Marokko.

– Jeg synes det er synd at den rødgrønne regjeringen har gjort så lite for Vest-Sahara. Her har man en sterk okkupant med både USA og Frankrike som sine støttespillere. Det blir absurd å framstille dette som en konflikt med maktbalanse, sier han.

Gry Larsen (Ap), statssekretær i UD, mener departementets linje er uproblematisk:

– Norge mener at Vest-Sahara har rett til selvbestemmelse. Vi omtaler Vest-Sahara i tråd med det som benyttes av FNs generalforsamling og FNs sikkerhetsråd. Det har, så vidt meg bekjent, vært linjen til skiftende regjeringer.

Hun benekter at Utenriksdepartementet under den rødgrønne regjeringen har gjort lite for Vest-Sahara.

– Norge har overhodet ikke gjort lite for den sahrawiske befolkningen under denne regjeringen. Derimot har vi mer enn doblet støtten til det sahrawiske folket i 2009. Disse pengene skal gå til ulike humanitære tiltak, som kontaktskapende virksomhet for sahrawiske familier som bor atskilt i Vest-Sahara og i flyktningleire i Algerie. I 2007 bestemte regjeringen seg også for å fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i Vest-Sahara. Dette var en skjerping, sammenlignet med forrige regjering. Vi har flere ganger tatt opp våre bekymringer, ikke minst for menneskerettigheter og den humanitære situasjonen med marokkanske myndigheter, sier hun. ■

---
DEL