portret

Tredjeperiodesyndromet

2016 er eit stort valår, og da sikter eg ikkje til Donald Trump. 

johanhermstad
Johan N. Hermstad er daglig leder for Fellesrådet for Afrika.
Email: johan@afrika.no
Publisert: 18.02.2016

15 afrikanske land har val i år. Først ut er Uganda, og for femte val på rad er Yoweri Musevenis namn på stemmesetelen den 18. februar. Det har gått 30 år sidan Museveni sa at problemet til Afrika generelt, og Uganda spesielt, ikkje var folket, men leiarar som blir sitjande for lenge. Mange vil hevde Museveni er del av ein klubb av afrikanske leiarar som lid av «tredjeperiodesyndromet». Korleis går det eigentleg med demokratiet i afrikanske land?

Unge i nøkkelrollen. Museveni nekta nyleg å ta del i ein tv-sendt debatt mellom presidentkandidatane i valet i Uganda. Som i det liknande tilfellet med Donald Trump i USA, vart kandidaten sitt fråvær eit heitt tema i sosiale medium og kjelde til mange gode ordspill. Vidare har det vekt stor oppsikt at presidenten og statsapparatet byggjer opp under frykt for uro og vald for å kontrollere valutfallet. Valmøta til dei to største opposisjonskandidatane, begge tidlegare støttespelarar, har blitt møtt med tåregass og politiskjold heilt sidan september.
Trass den urovekkjande utviklinga i valkampen er det tydeleg at dei unge sin plattform, sosiale medium, speler ei viktig rolle. Informasjon om maktmisbruk blir spreidd enkelt, og kritiske røyster lèt høyre frå seg.
Det var nettopp dei unge som spelte nøkkelrolla da president Abdoulaye Wade i Senegal stilte til ein tredje periode i 2012. Ungdomsrørsla «Y’en a marre» («Nok er nok») med røter i hiphop-miljøet i Senegal mobiliserte breitt, og skapte ei kritisk masse som trass auka spenning inn mot valet tvang Wade til fredeleg å akseptere valnederlaget.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.