Et tredje juridisk kjønnsalternativ


Vi lever i et samfunn hvor mangfoldet blant oss mennesker er stort, også når det kommer til kjønn. Det finnes blant annet menn, kvinner og ikke-binære. 

‘Ikke-binære’ er et paraplybegrep for mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn mann og kvinne. Slik lovverket er i Norge i dag, speiler ikke de juridiske kjønnskategoriene «mann» og «kvinne» det kjønnsmangfoldet som finnes blant oss. Personer som har en ikke-binær kjønnsidentitet blir derfor tvunget til å ha et juridisk kjønn som ikke stemmer med egen identitet. Flere andre land har et tredje juridisk kjønnsalternativ, og nå er det på tide at Norge tar ansvar og følger etter.

Viktig fremskritt. 1. juli 2016 trådte Lov om endring av juridisk kjønn i kraft i Norge. Loven gjør det mulig å endre juridisk kjønn fra «mann» til «kvinne» eller omvendt, uten krav om fysiske inngrep eller diagnoser. Innføringen av loven var et viktig fremskritt, og bidrar til at flere enn tidligere får muligheten til å ha et juridisk kjønn som samsvarer med det kjønnet en identifiserer seg som. I tillegg har man med det også fjernet det faktum at kropp var grunnlaget for juridisk kjønn. Men selv med dette får ikke mennesker som hverken er menn eller kvinner ha et juridisk kjønn som samsvarer med identiteten. Dette er noe vi i Skeiv Ungdom ser på som svært problematisk fordi mangel på riktig kjønn juridisk sett er noe som påvirker mange unge og voksne i dag.

Med den nye loven har man fjernet det faktum at kropp var grunnlaget for juridisk kjønn.

Lik rett for alle til rett kjønn. Skeiv Ungdom vil her understreke at kravet om et tredje juridisk kjønnsalternativ ikke handler om å skulle gi en li …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -
ask@skeivungdom.no
Berglund er politisk nestleder i Skeiv Ungdom.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte