Ole Martinsen. Foto: NOAS

«Traumatiserende for barna»

Jon Ole Martinsen og NOAS er kritiske til at politiet kommer og henter asylsøkere om natten eller grytidlig på morgenen: «Vi har fått meldinger om at politiet har brutt opp døren til småbarnsfamilie.»

Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 14.04.2016

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er kritisk til at politiet har som praksis å komme tidlig på morgenen eller om natten for å sende ut asylsøkere. «Det er viktig å ta hensyn til at dette virker traumatiserende, spesielt for barna,» sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen, og legger til:
«Mange asylsøkere har en stor, subjektiv frykt for å bli sendt tilbake, og den forsterkes av at politiet kommer om natten. Dette går ut over søvnen til mange, og er en ekstra psykisk belastning. Man må bruke skjønn, spesielt overfor barnefamilier,» mener Martinsen.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer