Ole Martinsen. Foto: NOAS

«Traumatiserende for barna»


Jon Ole Martinsen og NOAS er kritiske til at politiet kommer og henter asylsøkere om natten eller grytidlig på morgenen: «Vi har fått meldinger om at politiet har brutt opp døren til småbarnsfamilie.»

Tidligere journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 14. april 2016

[Obs. Bare publisert på nett]

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er kritisk til at politiet har som praksis å komme tidlig på morgenen eller om natten for å sende ut asylsøkere. «Det er viktig å ta hensyn til at dette virker traumatiserende, spesielt for barna,» sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen, og legger til:
«Mange asylsøkere har en stor, subjektiv frykt for å bli sendt tilbake, og den forsterkes av at politiet kommer om natten. Dette går ut over søvnen til mange, og er en ekstra psykisk belastning. Man må bruke skjønn, spesielt overfor barnefamilier,» mener Martinsen.

Brøt ned dør til småbarnsfamilie. Martinsen forteller at de har fått meldinger om at politiet brøt opp en dør til en småbarnsfamilie på et asylmottak i Trøndelag. «Vi fikk meldinger om at politiet kom mellom klokken fem og seks på morgenen. De banket på først, men da ingen åpnet hurtig nok, brøt politiet opp døra. På rommet innenfor bodde det en småbarnsfamilie. Familien fikk 20 minutter på å pakke og gjøre seg klar for å reise,» forteller seniorrådgiveren. Han er sterkt kritisk til fremgangsmåten, og mener dette skaper unødvendig frykt og stress ved utsendelse.

Mener Norge bryter regler. NOAS mener tilsynet med metodene for utsendelse av asylsøkere fungerer for dårlig i dag. I tillegg mener de at Norge bryter EUs direktiv for retur av asylsøkere. I 2013 kom organisasjonen med en rapport og gjennomgang av retursystemet. En av konklusjonene er at NOAS mener det må komme et uavhengig og åpent tilsyn med hele returprosessen.

Se hovedsaken om Mithel Ghaneem som spontanaborterte, ble lagt i håndjern, kledd naken og deportert.

Abonnement kr 195 kvartal