Transmediale i Berlin


...

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-03-01

Transmediale 2018 samlet nylig politiske aktivister, akademikere og kunstnere for en fem-dagers mediefestival i Berlin. Det er samtidig nesten 25 år siden jeg erfarte optimismen fra 90-tallets gryende internett, der jeg gikk på flere slike konferanser – som VR-94 i Oslo (Virtual Reality) eller Ars Electronica i Linz.

Men nå var dette snudd til en pessimisme. Grunnen er det totalitære som sniker seg inn via stat & kapitals overvåking og kontroll – nett-teknologi, algoritmer og kunstig intelligens. Aktivistene i paneldebattene i Berlin ytret motstand med erklæringer om å måtte ligge et hestehode foran utbytterne, gjennom kryptering, kunst og anonym hacking. Her ble poengene servert på rekke og rad: Adresser hverdagsrasismen i språket! Finn nye samarbeidsformer utenfor populismen som spiser oss opp! Opponer mot det 21. århundrets fascisme – mot kyberkrigens skjulte arkitektur, affektive dimensjoner og verdiutnyttelse! Eller: «In an age of geopolitical surveillance, biometric governance, and high-tech securitization, how can the politics of life and death be uncovered?»

Mot blindheten overfor nye former for kolonialisering, ble tiltak som cryptocurrency og blockchain-teknologi foreslått. Sivilsamfunnet må ta i bruk nye former for betalingsmidler og kontraktsinngåelser – uten bruk av en dyr bank, stat eller advokat. Eksempelvis hevdet medie-guru Rachel O’Dwyer overfor oss 500 tilhørere i salen at dagens betalingssystemer er i krise, våre verdier må også finne nye former for IOY («I owe you») – altså ideen bak penger og gjeld. Interessant nok foreslo hun betalingsmidler med opphørsdato! Virkelig? At oppsparte penger plutselig skulle miste sin verdi? Forslaget var å investere i sosiale relasjoner – «legg dine behov i din brors mage». Fremfor pengenes kalde verden som alle tings verdi, skulle sosiale lokale relasjoner skape gjensidighet, utveksling og hjelp når den trengtes. Altså en en slags moderne sosialisme, eller de gamle familieforholdene i tradisjonelle kulturer? Poenget er vel helst å kunne verdsette personer gjennom handlingene du gjør, fremfor hvor mye du eier eller hvor mange penger du har. Men så la O’Dwyer pessimistisk til, at selv om hun hjalp naboen med barnepass, ble dette dessverre ikke gjengjeldt.

Likevel, paneldebattene kom stadig med ideer og begreper for bruk i våre digitaliserte omgivelser. Tonen var stort sett negativ: For hva om «avvik, overskridelser og ytringsfrihet» brukes …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal