FUNNET TORTURERT: Dette bilder viser liket av Apti Nazjujev, etter han ble funnet død i en elv. Nazjujev ble nektet asyl i Norge av UDI og Utlendingsnemda fordi begge instansene mente han ville være trygg i Tsjetsjenia. Ny Tid kan dokumentere at han ble torturert og drept, etter han ikke fikk opphold i Norge.

Torturert og drept etter å ha blitt nektet asyl i Norge

Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia. Har norske myndigheter ansvar for deres påfølgende død etter å ha nektet dem politisk asyl?

Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 17.12.2015

Ny Tid kan som første norske avis dokumentere at en asylsøker har blitt torturert og drept i diktaturet Tsjetsjenia, etter at norske myndigheter mente han løy om faren for sitt liv. En annen asylsøker meldte fra om at han ble torturert med elektriske kabler i Tsjetsjenia, før han senere ble funnet død – etter at han ble sendt ut av Norge. Både Den norske Helsingforskomité og den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial ga sterke advarsler til utlendingsmyndighetene og norsk rett mot å sende de to mennene til Russland eller Tsjetsjenia. Organisasjonene mente at myndighetene i Tsjetsjenia og Russland ville forfølge de to asylsøkerne. Norske myndigheter mente derimot at utsendelse var trygt.
«Både norsk rett, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda har skyld i deres død. Det var direkte uansvarlig å sende dem tilbake,» sier Brynjulf Risnes i advokatfellesskapet Matrix Advokater. Han jobbet som advokat for både Apti Nazjujev og Umar Bilemkhanov. Risnes er svært kritisk til at norske myndigheter ikke hørte på advarslene fra Memorial og Helsingforskomiteen. Ny Tid sitter på en obduksjonsrapport som dokumenterer at norsk rett har tatt feil.

UKJENT SKJEBNE: Apti Nazjujev bodde med kone og barn i Norge. Frem til nå er det svært få mennesker i Norge som har visst om skjebnen til Nazjujev. Norske myndigheter mente han ville være trygg i Tsjetsjenia og at det ikke var sannsynlig at han ville bli forfulgt.
UKJENT SKJEBNE: Apti Nazjujev bodde med kone og barn i Norge. Frem til nå er det svært få mennesker i Norge som har visst om skjebnen til Nazjujev. Norske myndigheter mente han ville være trygg i Tsjetsjenia og at det ikke var sannsynlig at han ville bli forfulgt.

Knust skalle og trukkede tenner. Apti Nazjujev deltok aktivt i motstandskampen mot den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov før han kom til Norge og søkte asyl i 2008. Utlendingsnemnda mente at det ikke ville være farlig for ham i Tsjetsjenia. På grunn av endelig avslag reiste han ut av Norge i slutten av 2011. Den 18. mai 2013 ble han meldt savnet av familien. Den 10. juni samme år ble Apti Nazjujev funnet torturert, drept og dumpet i en elv i Kali kommune i Tsjetsjenia.
Ny Tid har fått innsyn i Nazjujevs obduksjonsrapport. Der står det blant annet at han ble funnet med trukkede tenner og negler, knust hodeskalle, knuste kneskåler og dype stikksår. Han døde som følge av torturen. Utlendingsnemda har også sett rapporten, og sier at de «ikke betviler dens ekthet». En tsjetsjensk politirapport slår fast at Nazjujev ble drept, men politiet i det diktatorstyrte landet etterforsket aldri drapet for å finne den eller de som sto bak. Både den russiske organisasjonen Memorial, den tsjetsjenske eksilministeren Akhmed Zakajev og Helsingforskomiteen mener dette var et politisk motivert drap utført av tsjetsjenske myndigheter. Venstre-politiker og jurist Abid Raja var leder for klagenemda som bestemte at Nazjujev ikke skulle få asyl, og la til grunn at han ville være trygg i Tsjetsjenia. Advokat Risnes forteller at Raja avbrøt nemdsmøtet etter at det hadde vart i omtrent én time. Slike møter tar vanligvis en arbeidsdag. Risnes reagerer på at Raja avbrøt møtet etter så kort tid, og mener at dette ga hverken ham selv eller Nazjujev tilstrekkelig med tid og anledning til å fremlegge saken. Abid Raja ønsker ikke å stille til intervju om beslutningen han og klagenemda tok. Apti Nazjujev etterlater seg en enke og tre barn, og ble 49 år.

Torturert med elektriske kabler. Umar Bilemkhanov ble avvist av UDI, Utlendingsnemda, Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og til slutt Høyesterett. Alle instanser mente at det ville være farlig for ham i Tsjetsjenia, men at internflukt i Russland var trygt. I november 2011 ble Umar Bilemkhanov og familien sendt ut av Norge.
Det første som møtte Bilemkhanov på flyplassen i Moskva, var russisk etterretning, FSB, som tok ham inn til avhør. Dette kommer frem i en rapport fra Memorial, som var vitne til arrestasjonen på flyplassen.
I en erklæring fra Memorial står det at da Bilemkhanov kom tilbake til Tsjetsjenia, fant han faren sin slått i hjel av politiet.
Videre står det at Umar Bilemkhanov selv ble arrestert og torturert med blant annet elektriske kabler. Han ble funnet død den 26. desember 2012. Tsjetsjenske myndigheter mener han døde i en bilulykke. Memorial, Helsingforskomiteen og eksilminister Zakajev mener det var et politisk motivert drap, og viser til at det ikke var noe skader på bilen Bilemkhanov skal ha sittet i. Kona og familien fikk heller aldri utlevert liket slik at de kunne undersøke kroppen. Umar Bilemkhanov etterlater seg enken og fire barn.

«Bevist at de ble sendt til tortur.» Den norske Helsingforskomité jobber med å kartlegge og dokumentere brudd på menneskerettighetene i Europa. De har fulgt Russland og Tsjetsjenia tett, og blant annet vitnet i enkelte asylsaker. Seniorrådgiver Lene Wetteland er opprørt over at to asylsøkere de ropte varsku om, nå er døde.

Julie Wilhelmsen, NUPI.
Julie Wilhelmsen, NUPI.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.