Tortur på norsk

Norsk asylpolitikk er ikke samfunnet verdig.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 22.02.2007
[23. februar 2007] Du sitter innelåst på en celle uten vann, do og dagslys. Det eneste du får spise er en pose frysetørret mat om dagen. Du er deprimert og selvdestruktiv, men det finnes ingen lege i fengselet. Hver gang du holder på å sovne kommer vekterne og vekker deg, hvert 15. minutt natta gjennom. Slik har du hatt det i et halvt år, og slik kommer du til å ha det et halvår til, før du eskorteres ut av landet til en usikker framtid. Du er ikke på Guantanamo. Du er på Trandum utlendingsinternat ved Gardermoen.

I løpet av de neste to månedene skal Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremme forslag om endringer i Utlendingsloven, for endelig å kunne vedta nye forskrifter for internatet. De er utformet av ei gruppe fagfolk satt sammen av justisminister Knut Storberget, og gruppa vil blant annet ha et eget tilsynsråd for utlendingene på Trandum. Det er på tide. Da sivilombudsmann Arne Fliflet i forrige uke avga sin rapport til Stortinget, hang den seg på mye av kritikken som tidligere har kommet fra Europarådets torturkomité: De innsatte på Trandum mangler rettsvern og er fengslet under dårlige vilkår uten mulighet til prøving av sakene sine.

Mye har skjedd mye siden Ny Tid som første avis besøkte internatet sommeren 2002. Det meste er ikke rettsstaten verdig. Enslige mindreårige asylsøkere, psykisk syke og hardt belastede familier har sittet innesperret under juridiske forhold som fikk Advokatforeningens Arild Humlen til å trekke paralleller til Guantanamo i Ny Tid for et år siden. Men etter at justisministeren i mai i fjor besøkte Trandum, har det skjedd små steg mot bedring. Glattcellene er stengt og forskriftene på vei. Det vil hjelpe på situasjonen på Trandum. Men det er ikke nok.

«Jeg prøver å unngå å lage problemer for meg selv og andre. Men etter sju års venting er alt håp ute,» sa irakeren til Ny Tid da vi besøkte han på Dale asylmottak for et år siden. Noen dager senere tok han en ansatt som gissel i en dramatisk aksjon som endte med at han denne uka ble dømt til fire års forvaring. Den tidligere Trandum-innsatte hadde ventet sju år på avklaring om han får bli i landet. Han er ikke alene. Norsk asylpolitikk er et system som produserer skjebner som hans. I mottak over hele Norge sitter hardt pressede mennesker i årevis og venter på avklaring. Mens de sitter der er rettighetene minimale og mulighetene få. Du kan jo tenke deg selv. En tilværelse uten håp, jobb, penger eller framtid.

Kommentarer