Tør ikke ta ondet ved roten

Kvotesystemet tar knekken på fiskerinæringen, og myndighetene tør ikke gjøre noe.

Fiskeripolitikken har lenge levd en tilværelse i skyggen av rikspolitikken. Interessen for Norges største vedvarende eksportnæringer, fiskeriene og havbrukene, har alltid vært liten blant landets styrende politikere.

Det er derfor heller ikke overraskende at alle “avsløringer” av hva som skjer i norsk fiskeri- og havbruksnæring hver gang kommer som en gigantisk avsløring. Tirsdagens Brennpunkt i NRK 1 der fiskedumping fra norske og islandske fiskebåter ble behandlet kom tilsynelatende som en bombe på fiskerimyndighetene. Blant redere og fiskere er den offisielle holdningen at dette er uhørt og neppe sant.

Tidligere NRK-journalist, nå informasjonssjef i Fiskebåtredernes Forbund, Arill Riise forsøkte allerede før programmet var sendt å så tvil om norske fiskere kan kaste ut så mye som inntil 200.000 tonn årlig. Han hevdet at dumpingen er betydelig lavere enn de antatte mengdene på mellom 50.000 og 200.000 tonn. Fiskeriminister Svein Ludvigsen påsto at han var overrasket over påstandene. Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, kalte avsløringene forkastelige og at han beklaget at norske fiskere ikke viser høyere etikk i sin yrkesutøving.

Ifølge tall som FN opererer med blir en femtedel av all fisk som fanges kastet på havet. Dette er en trussel både for miljøet, bestandene og fiskernes eget levebrød.

All fisk som kastes på havet igjen dør. Den blir en miljøtrussel og den kan ikke reformere seg.

Reidar Nilsen sa tirsdag til NRK at dette rett og slett er trist, og at her må man ta i bruk de midler en har til rådighet for å straffe de som gjør det.

Han får applaus fra fiskeriministeren, som etter onsdagens krisemøte i fiskeridepartementet kunne komme med den sensasjonelle avsløringen at det også skal gjelde “nulltoleranse for miljøkriminalitet i fiskerinæringa.”

Ludvigsen kunne fortelle at han ser svært alvorlig på påstandene som kom frem i Brennpunkt. Fiskeriministerens løsning på fiskedumpingen er enkel: “Fiskeridirektoratet anmelder saken, og politi og påtalemyndighet vil så ta stilling til etterforskning og eventuell påtale”.

Svein Ludvigsen lover samtidig å se på alle ledd i fiskerisystemet for å se på hvor de kan øke innsatsen og eventuelt innføre ytterligere kontrolltiltak. Han vil også vurdere å innføre en næringsfinansiert inspektørordning. Mandag har han innkalt alle aktører i fiskerinæringen til krisemøte i Oslo for å se på hva som kan gjøres.

Problemet for Svein Ludvigsen og norsk fiskerinæring er ikke at det tilsynelatende finnes tusenvis av norske fiskere som daglig kaster ut store mengder verdifull fisk. Problemet er ikke om hvem som vet om dette, om dette er noe som bare skjer ved skillelinjene uten at de overordnede på båten eller i rederiet vet om dette.

Det er en for drøy påstand å hevde at ingen vet om dette. Alle i næringen er fullt klar over problemet. Men så langt er det ingen som har turt å ta ondet ved roten, nemlig selve hovedproblemet, som er kvotesystemet.

Det finnes ikke ett eksempel på at kvotesystemer fungerer forebyggende for miljøkriminalitet, heller tvert imot. Selve drivkraften i kvotesystemene er at hvis en fisker skal få som mest ut av en begrenset kvote, da må han se økonomisk på den fisken han får inn. Og når den minste fisken gir mindre i lommeboken enn den store fisken, da hiver man ut igjen de minste fiskene. Dette er ren logikk. Derfor vil norsk fiskerinæring fortsette å slite med slike “avsløringer” så lenge fiskerinæringen bygger på det kvotesystemet som finnes.

For i det hele tatt å kunne drømme om en dag uten miljøkriminalitet på fiskefeltene må det innføres et system som gjør det lønnsomt for fiskeren å ta med seg all fisk til land – uten at de dermed straffes for å ha for mye bifangst eller at kvoten forsvinner i småfisk.

Norge er et fiskeripolitisk u-land som har langt igjen til et bæredyktig fiskeri. Nå har myndighetene en god anledning til å gjøre noe med det.

Å politianmelde folket på dekket er ingen varig løsning. Det er ikke der problemet sitter.

Kommentarer