Tør ikke ansette innvandrere

Hudfargen gjør at mange godt kvalifiserte ikke får jobb i Norge. SV-leder Kristin Halvorsen advarer mot en ny underklasse.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 01.06.2005

SV-lederen mener at dagens regjering har vært alt for lite opptatt av å hindre at arbeidstakere utsettes for diskriminering på norske arbeidsplasser

Ledigheten blant innvandrere er langt høyere enn blant etniske nordmenn. Og tallene viser at jeg lengre unna Norge folk kommer, større er sannsynligheten for at de havner som arbeidsledige i en norsk kommune.

Kristin Halvorsen tror at årsaken blant annet er fordommer hos de som ansetter folk. Dessuten er det slik at norske myndigheter er svært strenge og ikke vil godta utdannelser tatt i mange land. De som søker om å få godkjent den utdannelsen de har opplever også at det tar lang tid å få svar fra norske myndigheter.

– Mange opplever i tillegg å bli diskriminert fordi det er fordommer mot deres etniske bakgrunn og fordi de har et fremmedartet navn, hevder Halvorsen overfor P4-nyhetene.

Kristin Halvorsen sier at det er viktig at det tas tak i denne utfordringen snarest for å hindre at nye generasjoner med innvandrere stenges ute av arbeidsmarkedet på grunn av sin etniske bakgrunn og ikke på grunn av manglende kvalifikasjoner.

Kristin Halvorsen mener at dagens situasjon kan føre til at vi i fremtiden får et nytt klasseskille i Norge der hudfargen blir avgjørende for om du får jobb eller ikke. Hun vil ha at det skal føres en politikk som inkluderer alle.

Kommentarer