Bestill sommerutgaven her

Toppen av et isfjell

Avatar photo
Gro Skaaren-Fystro
Skaaren-Fystro er spesialrådgiver i Transparency International Norge.
SKATT / Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks og FinCEN gir en pekepinn på det globale omfanget av «skatteplanlegging».

Aggressiv skatteplanlegging i private internasjonale selskaper er ikke nødvendigvis ulovlig, men det er uetisk og dypt problematisk, siden det betyr tap av store inntekter som skulle ha kommet fellesskapet til gode.

Transparency International EU har nettopp lansert en rapport som viser hvordan noen av de største bankene i EU og Storbritannia forsøker å unngå høye skatter i sine respektive hjemland ved å skifte registrering til jurisdiksjoner med lav eller null skatt – skatteparadis.

De viktigste funnene i rapporten er at 31 av 39 banker benytter slike jurisdiksjoner, og 29 av disse oppnår høy profitt i land hvor de ikke har noen ansatte. UniCredit, HSBC og Société Genérále topper listen for denne måten å organisere virksomheten på, hvor Cayman Island og Malta er de to jurisdiksjonene som benyttes mest.

Profitten til spanske  banker i  utlandet er 18 ganger høyere enn i
hjemlandet.

Det er store forskjeller mellom inntektene ved bankenes hovedkontorer og deres utenlandske operasjoner. Eksempelvis er profitten til spanske banker i utlandet 18 ganger høyere enn i hjemlandet. Slike skjulte operasjoner kan indikere at bankene spekulerer i å registrere deler av virksomheten utenlands for å unngå å betale skatt. I rapporten tas det forbehold om hvilke konklusjoner som kan trekkes på grunn av manglende åpenhet om bankenes operasjoner i disse landene. Det kan tenkes legitime grunner til å organisere virksomheten på denne måten.

Åpenhet er kanskje det viktigste virkemiddelet for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og uetisk praksis. Nye åpenhetsstandarder og lovgivning har gjort det mulig å gå selskapene nærmere etter i sømmene. Videre har de store dokumentavsløringene de siste årene, slik som Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks og senest FinCEN, vært viktige for å rette søkelyset mot finansielt hemmelighold og å gi en pekepinn på det globale omfanget.

Corporate Tax Tracker

Siden 2015 har bankene i EU vært lovpålagt å rapportere inntekter, skatter og antall ansatte land for land. Dermed er det blitt mulig å samle data om virksomheter som tidligere har vært omfattet av mye hemmelighold. Forskere har gjennomgått slike data for de siste fem årene og etablert en oversikt på portalen Corporate Tax Tracker. Portalen viser på en oversiktlig måte hvor mye bankene tjener, og hvor mye de betaler i skatt i de landene de opererer. Men denne forskningen viser også at en rekke land ikke håndhever land-for-land-rapporteringen. Dessuten er det kun bankene og utvinningsindustrien som er underlagt dette regelverket.

Dermed kan det hende at funnene i rapporten om de europeiske bankene kun viser toppen av et isfjell, og at dette kan være en indikasjon på et mye større problem knyttet til aggressiv skatteplanlegging ikke bare i banksektoren, men også i andre sektorer.

Svakheter i lovverket

Analysen av land-for-land-rapportene viser svakheter i lovverket idet det ikke kreves et standardisert format for selskapenes rapportering, og det er heller ikke alltid lett å finne i selve rapportene. En annen svakhet er at tallgrunnlaget fra bankene varierer. Det går ikke alltid frem hvilken tidsperiode tallene dekker, og noen banker lar være å dele opp tallene per jurisdiksjon slik de er pålagt. På den måten blir ikke rapporteringen sammenlignbar, og åpenheten blir heller ikke meningsfull.

Det er nødvendig å rette opp disse svakhetene for at land-for-land-rapporteringen skal kunne danne et godt grunnlag for risikoanalyser og statistikk.

Norge innførte lovkrav om land-for-land-rapportering i 2017 med et mer standardisert system for rapportering enn EU har. Rapportene i Norge inneholder opplysninger om inntekt og skatt fordelt på land, og de beskriver aktiviteten i hvert enkelt land foretaket opererer i. Bør den norske lovgivningen utvides til å omfatte alle næringer og skjerpes ved å stenge muligheten til å flytte profitt ut av et land før den beskattes?

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Ikoniske malerier og fotografier

Forbilleder: I offentlighedens Latinamerika blir afhængighedsheltene Bolívar og San Martin eller Che Guevara og Evita, gjennom malerier og fotografier enten forgudet eller satanisert. Denne bogen ser nærmere på hvorfor.

Permanent undtagelsestilstand

ESSAY: Strømmen går, valutakurser fluktuerer, brødpriser eksploderer, brændstof forsvinder. Det er også stadige spor efter eksplosjonen. Alligevel formår Beiruts hårdtprøvede borgere gang på gang at finde fodfæste i kaos. Og kaosset er medvirkende til Beirut aldrig bliver en pusse-nusse-by.

Muslimske eliter, maktutøvelse og terror

AFRIKA: Hva kan en bok si om Boko Haram eller den porøse grensen mellom dagens Kamerun og dagens Tsjad? Eller om det førkoloniale kongedømmet Kanem-Bornu?

Grænserne for vores levemåde

FREMTID: Miljøkatastrofer, global opvarmning, civilisationskrise og planetær apokalypse har givet anledning til forestillinger om jordens undergang og tidens afslutning. Gennem en radikal antropologi gjør et par forfattere et forsøg på at genrejse vores tro på verden.

Agamben: Et brennende hus

FILOSOFI: Italienske Giorgio Agamben beskriver og tenker andre forløp for vår tenkning enn dagens mer teknologisk nihilistiske viljedrevne produksjonsparadigme. To bøker søker inn i andre muligheter enn den 'brannen' han mener vi befinner oss i. I dette essayet forsøker Astrid Nordang å bringe frem noe av dette kompliserte materialet.

Et godt liv uten stadig mer av alt

GRØNN VEKST: NY TID har her valgt å trykke et utdrag av boken Grønt manifest av vår faste kritiker. «Livskvalitet framfor veksttvang»: Tre små, men kraftfulle ord, som gir en nøkkel til endret retning på samfunnsutviklingen, der vår evige streben etter 'mest mulig' heller justeres til verdsettelse av 'tilstrekkelig'.

Endetidstanker

FILOSOFI: Mens postmodernismen innebar en eksplosjon, innebærer dagens posthume tilstand ifølge Marina Garcés en avvikling av alle muligheter – en implodering. Ja, er de håp vi i dag klamrer oss til, bare markedstilpassede behov for håp?

Camille, Hannah, Lisa, Pauline og Flora

KVINNER: Kunst som er utført av menn, vies rett og slett mer oppmerksomhet: i samlinger, i utstillingsprogrammer, i kunstlitteraturen, i kunstmarkedet. Men hva med den store mengden kvinnelige kunstnere gjennom de siste 500 årene?

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.