Tønne får milliardene til å rulle

Fylkeskommunene sitter på verdier for mange titalls milliarder i helsesektoren. Skal staten overta uten å betale for dette?

Tallknusere er i gang med å finne ut av hvilke verdier fylkessykehusene og andre spesialisthelsetilbud i fylkene er verdt.

En rekke fylkesordførere har avvist helseminister Tore Tønnes forslag til hva fylkene skal sitte igjen med etter at staten etter planen overtar spesialisthelsetjenestene 1. januar 2002.

Helseministeren har gjort det klart at når staten skal overta driften av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen, må den også overta produksjonsmidlene for å ivareta dette driftsansvaret. Det vil i praksis si all realkapital knyttet til virksomheten.

Tore Tønne har også sagt at staten vil overta i samme slengen andre typer virksomheter som yter de aktuelle spesialisthelsetjenestene.

I dette ligger at staten også har tenkt seg å drive laboratorier, sykehotell, røntgeninstitutter, offentlig eide apotek, kjøkken, vaskeri etc.

Tore Tønnes mål er at staten skal overta offentlig eide produksjonsmidler i fylkeskommunal eller kommunal eie.

Med dette utgangspunktet er det ikke kun snakk om å overta noen og tyve sykehus, men snarere flere hundre institusjoner.

Avventende med krav

Flere fylkesordførere, deriblant alle til Senterpartiet, har snudd tommelen ned for forslaget til Tore Tønne. Men samtlige føler likevel at de neppe har noe valg, og må gå inn i forhandlinger om hvordan alle tjenestetilbudene og eiendommene skal overføres til staten.

Regjeringen har gjort det klart at de ikke vil kjøpe sykehusene, men at det heller blir snakk om å overta driften med de utgiftene og inntektene som ligger i den fylkeskommunale helsesektoren.

Fylkene ønsker at de skal få så mye som mulig ut av denne overtakelsen. Oslo kommune har blant annet diskutert om for eksempel Ullevål sykehus uten videre skal overlates til staten. Kommunen vil ha igjen det de har brukt av ressurser på sykehuset. Markedspris har vært nevnt som en mulighet. Men der sier regjeringen nei. Og det er forståelig. Men markedspris måtte staten alene for Ullevål Sykehus betale opp imot 10 milliarder kroner.

Men slike priser vil bare regionsykehusene ta et ordentlig jafs av oljeformuen. I tillegg kommer alle de andre eiendommene.

Fylkeskommunene har valgt å være i dialog med regjeringen. Samtidig som de ønsker seg skikkelig betalt for det staten vil overta, så må de samtidig tenke på å sikre andre deler av de fylkeskommunale oppgavene, som for eksempel de videregående skolene.

KS tar oppgaven

Fylkeskommunene har gitt Kommunenes Sentralforbund (KS) i oppdrag å forhandle frem en god avtale med staten. I KS har man en egen prosjektgruppe som jobber med disse spørsmålene.

I deres utkast til forhandlingsopplegg tas opp en del spørsmål rundt det økonomiske oppgjøret.

Rådgiver i KS, Børre Stolt, sier at de ikke har fastsatt noen kronetall på disse enhetene som staten vil overta. En av grunnene til det er at det er veldig vanskelig å si hvor mye som er investert i et sykehus, hvor stort lån som er knyttet til investeringene og så videre.

Grunnen til disse uklarhetene om blant annet gjelden i sykehusene, er at fylkene i hovedsak tar opp lån til fylkeskommunen som de siden igjen fordeler ut på de forskjellige områdene som trenger penger.

KS forutsetter at rammebetingelsene for fylkeskommunene for 2002 og fremover skal være i overensstemmelse med de reelle utgiftene fylkene har til å drive sine pålagte oppgaver.

Derfor har fylkesordførerne krevd at det økonomiske oppgjøret må bli «raust og ryddig».

Flere fylker påpeker at underskuddet i sykehussektoren har ført til at den fylkeskommunale økonomien er i ubalanse med vedvarende driftsunderskudd og stort press på andre fylkeskommunale sektorer.

Forkjøpsrett

Fylkeskommunen krever også at de får en tilbakekjøpsrett i de tilfeller staten velger å legge ned sykehus eller ta ut bygninger av sykehusdriften. Det samme skal gjelde hvis staten vil selge ut deler av eiendommene.

Fylkeskommunene påpeker at de opplever det som urettferdig hvis staten overtar sykehusene i dag, og kanskje omn noen år velger å selge ut deler til markedspris, og putter pengene i statskassen. Her vil fylkeskommunene sikre seg gjennom en tilbakekjøps-klausul i avtalen med staten.

Helseminister Tore Tønne vil om 14 dager komme med forslaget til Stortinget om hvordan de har tenkt å løse diskusjon rundt eierskap og verdiene i sykehussektoren på fylkesnivå. Når det forslaget kommer vil vi få et bikkjeslagsmål om den fremtidige avtalen. Signalene fra regjeringen har ikke gått i favør av fylkenes ønsker hittil.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here