Togstopp

Ingen vet om noen har blitt skadet. Likevel stenges stasjoner med sikkerhet som argument.

Ny Tid

Faren for at passasjerer skal skade seg på norske togstasjoner har plutselig blitt akutt, derfor må seks stasjoner stenges. Som Ny Tid skrev i forrige uke er 15 andre stasjoner i faresonen. Men skyldes dette ulykker? Hvor mange ulykker har Jernbanetilsynet registrert de siste årene, som følge av at noen togplattformer er kortere enn togene som stopper der?

– Vi har ingen slik oversikt, er jernbanedirektør Erik Ø. Johnsens svar.

Ny Tid har bedt Jernbanetilsynet om å utarbeide en statistikk på grunnlag av ulykkesdokumentasjonen som finnes i etaten. Det har de foreløpig ikke klart. Det finnes simpelthen ikke statistikk som viser at for korte plattformer har vært et problem i Norge. Noen av stasjonene som nå legges ned er over hundre år gamle. Likevel er det først nå faren for ulykker regnes som akutt.

– Jeg kan faktisk erindre én ulykke. Det var en fyr som gikk ut av feil dør og ramlet nedover en skråning for noen år siden. Men da var det nok også en del alkohol inne i bildet.

Det sier ordfører Ånen Trygsland i Marnardal. Hans kommune rammes av at Øyslebø stasjon på Sørlandsbanen legges ned.

– Det er rart at de ikke har noen statistikk i forkant av en avgjørelse om å stenge trafikk, sier Trygsland.

Jernbanedirektøren sier til Ny Tid at de forsøker å utarbeide en slik oversikt nå.

– Jeg kan dessverre ikke si deg hvor lang tid dette vil ta, sier Johnsen.

Ansatte i NSB og Jernbaneverket spekulerer overfor Ny Tid i om det hele skyldes andre årsaker, som ønske om effektivisering av driften gjennom å betjene færre stoppesteder. Ingen har studert betydningen av at mange av togpassasjerene som mister stasjonen sin vil velge bil i stedet for. Ifølge Trygg Trafikk døde 149 bilførere og bilpassasjerer i trafikken i 2005, fram til november i år er 115 drept.

Ordføreren i Marnadal sier Øyslebø stasjon først og fremst brukes av snaut ti personer som pendler til jobb.

– Det er leit for disse. Og for kommunen er det skuffende at vi ikke ble spurt. Vi har fortsatt ikke mottatt noen informasjon fra Jernbaneverket, en uke etter at dette ble kjent i pressen.

Kommentarer
DEL