To tanker samtidig

Det er ikke bare innenfor islam det finnes farlige krefter. Vi bør også se bjelken i vårt eget øye.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.08.2005

Det bor rundt 80 millioner stemmeberettigete «born again christians» i USA, skriver den amerikanske forfatteren Barbara Victor i boka The Last Crusade. George W. Bush er en av dem. De er flittige i sin lobbyvirksomhet i maktens korridorer, og bevilger himmelropende bidrag til presidentvalgkampen. De påvirker USAs Midtøsten-politikk sterkt, har egen «ambassade», International Christian Embassy, i Jerusalem og mener jødene er Guds utvalgte folk. Intet bibelsk land skal derfor gis til palestinerne, for da kommer ikke Messias tilbake.

Ingen menneskerettigheter eller fredsforhandlinger kan overprøve dette, for Herren formaner selv Israels barn gjennom sin tjener Moses: «I skal jage bort folk som er større og tallrikere enn I selv. Hvert sted I treder på med eders fot, skal høre eder til; fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat, og til havet i vest skal eders landemerker nå.» (5. Mos. 11, 23-24). Ved elven (Eu)frat kan dette skape rabalder med amerikanske baser og en amerikansk ambassade på 4000 mann. Men man kan ha to tanker i hodet samtidig.

Ni dager etter 11. september sa justisminister John Aschcroft til forbundet for kristne kringkastingsselskap at angrepene mot USA beviste at USA var Guds utvalgte nasjon, utpekt til en rettferdig kamp mot det onde. «Det står i Johannes’ åpenbaring at lidelsene vi gjennomgår er fødselsveene til den kommende Messias,» sa han. For denne kampen skulle snart amerikanske B-52-fly rasere afghanske landsbyer, og drepe gjennomsnittlig 62 sivile afghanere per dag. Én eller to tanker?

Barbara Victor ble med på en gudstjeneste for born-agains i Texas. Etter at pastoren i voldsom crescendo hadde messet om Jesu offer og islams ondskap, spurte han hvem djevelen var. «Muslimer, arabere, terroristene som dreper amerikanere,» lød menighetens unisone svar. Som den amerikanske marineoffiseren Gareth Brandl sa til BBC 7. november 2004: «Fienden har et ansikt. Han heter Satan. Han bor i Fallujah.»

Born-agains behøver ikke å kapre fly eller feste eksplosiver på brystet for å hamle opp med mørkets fyrste og hans yngel. Kampfly, brennende napalm, klasebomber og medisinblokader gjør susen. Om sin jordiske fører av korstoget sier de: «George W. Bush er velsignet av Gud.» Denne Herrens stattholder sa selv til sine trosfeller under valgkampen i 2004: «Jeg vet jeg har rett ifølge Gud.» Utrettelig bekjemper born-agains pornografi. Da deres egne krigere tydde til en sadistisk variant av denne syndens pøl mot de ugudeliges terror, fikk de plass til to tanker i hodet samtidig.

Da bombene smalt i London i juli, ble barbariet samstemmig fordømt. Men hvem startet voldsspiralen? Korsfarerne? Saladin? Den skjøt i alle fall fart etter første verdenskrig da Vesten fikk nyss om oljerikdommene i området, banket det osmanske riket og stykket opp Midtøsten som en bløtkake. I Irak presenterte britene seg som befriere. De må ha hatt to tanker i hodet samtidig. Da irakerne ville gripe friheten, ble de satt grundig på plass. Etter endt refselse på 1920-tallet oppsummerte luftvåpenets oberstløytnant Sir Arthur Harris: «Nå vet arabere og kurdere hva virkelig bombing innebærer av lidelse og død. På 45 minutter kan en hel landsby bli jevnet med jorden og en tredjedel av innbyggerne såret eller drept.» I samme periode brummet daværende koloniminister Winston Churchill: «Jeg skjønner ikke denne pysete holdningen overfor gass. Jeg er sterkt for å bruke giftgass overfor usiviliserte stammefolk.» Og gass ble det i Irak. Den senere frigjøringshelten står trygt og uplettet på sin sokkel over hele Europa. Man kan ha to tanker i hodet samtidig.

Kjell Magne Bondevik er også en tilhenger av Jesus. Elsk dine fiender, sier Jesus, som også har to tanker i hodet samtidig: «Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øyne.» (Lukas 19,27). Men en leveregel, Den gylne regel, overstråler det meste: «Alt det I vil at andre skal gjøre mot eder, det skal I gjøre mot dem.» (Matt. 7,12). Så vil man ikke bli bombet, bør man ikke bombe selv. Og heller ikke sende norske tropper til Afghanistan for å skyte med skarpt under amerikansk kommando. Hvor lenge kan man ha to tanker i hodet samtidig?

Kommentarer