To taler – en tunge?

Dette sa George W. Bush og Osama bin Laden i sine taler på TV da angrepene mot Afghanistan startet på søndag kveld.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Bush: «På mine ordre har USAs militære startet angrepet mot al-Qaeda-terroristenes treningsleire og militærinstallasjoner til Taliban-regimet i Afghanistan. Vi støttes av den kollektive viljen i verden.»

bin Laden: «Jeg kommer med vitnemål om at det ikke finnes noen annen Gud enn Allah, og at hans budbringer er Muhammed.»

Om motpartens forbrytelser:

Bush: «Amerikas forenede stater er en fiende av de som støtter terrorister og de barbariske kriminelle som krenker en stor religion ved å begå mord i dens navn. Ved å ødelegge leirer og avskjære kommunikasjon, vil vi gjøre det vanskeligere for terror-nettverk å trene nye rekrutter og koordinere deres onde planer.»

bin Laden: «Millioner av uskyldige barn blir drept mens jeg taler. De blir drept i Irak uten at de har gjort noe galt, og vi hører ingen fordømmelse eller krav om hellig krig fra dem som styrer. I disse dager inntar israelske stridsvogner Palestina – i Jenin, Ramallah, Rafah, Beit Jalla og andre steder i islams land. Da folk i Japan, i den andre enden av verden, ble drept i hundretusentall, unge og gamle, ble det ikke ansett som en krigsforbrytelse, men som en forsvarlig og rettferdig handling.»

Om å velge side:

Bush: «Hver nasjon har et valg å ta. I denne konflikten finnes intet nøytralt ståsted. Hvis myndigheter sponser de fredløse og mordere av uskyldige, så har de selv blitt fredløse og mordere. Og de vil gå den ensomme veien på eget ansvar.»

bin Laden: «Disse begivenhetene har delt verden i to. De troendes side og de troløses side, måtte Gud holde deg unna dem.»

Om krav:

Bush: «For mer enn to uker siden ga jeg Taliban-lederne en serie med klare og spesifikke krav: Steng terroristleirene. Utlever lederne i Al-Qaida-nettverket, og løslat alle utlendingene, inkludert amerikanske statsborgere som urettmessig er forvart i deres land. Ingen av kravene ble imøtegått. Og nå må Taliban betale prisen.»

bin Laden: «Jeg sverger ved Gud som har løftet himmelen uten søyler, at hverken Amerika eller de som bor der vil drømme om sikkerhet før vi har det i Palestina, og ikke før alle de gudløse arméene forlater landet til Muhammed, fred være med ham.»

Om de stridende:

Bush: «Vi ber dem som bærer våre uniformer om mye. Vi ber dem om å forlate sine elskede, om å reise langt, om å risikere skader, til og med å være forberedt på det ultimate offer av sine liv. De er dedikerte. De er hederlige. De representerer det beste av vårt land, og vi er takknemlige.»

bin Laden: «Da Gud velsignet en av gruppene fra islam, islams fortropp, ødela de Amerika. Jeg ber til Gud om å fremme dem og velsigne dem.»

Om formålet:

Bush: «Til alle våre menn og kvinner i militæret, hver sjømann, hver soldat, hver flyver, hver kystvakt, hver marinegast, jeg sier dette: Deres misjon er definert. Formålet er klart. Målet er rettferdig. Dere har min fulle tillit, og dere kommer til å ha alle redskap dere trenger for å utføre deres plikt.»

bin Laden: «Det mildeste som kan sies om disse menneskene, er at de er fordervet. De har søkt urettferdighet. De har støttet slakteren foran offeret, overgriperen foran det uskyldige barnet.»

Om offer:

Bush: «Idag blir disse ofrene gjort av medlemmer av våre stridende styrker, som nå forsvarer oss så langt hjemmefra, og av deres stolte og bekymrede familier. Jeg mottok nylig et gripende brev som sier mye om tilstanden i Amerika i disse vanskelige tidene, et brev fra ei jente i fjerde klasse med en far i militæret. «Så mye som jeg enn ikke vil at min far skal sloss,» skrev hun, «så er jeg villig til å gi ham til deg.» Dette er en dyrebar gave. Den største gaven hun kunne gi. Denne unge jenta vet hva Amerika handler om.»

bin Laden: «Enhver muslim har plikt til å skynde seg å gjøre sin religion til den seirende.»

Om forståelse:

Bush: «Etter 11. september har en hel generasjon av unge amerikanere fått en ny forståelse av frihetens verdi, og dens kostnader og plikt og dens offer.»

bin Laden: «Der er Amerika, truffet i et av sine svakeste punkter. Deres viktigste bygninger ble ødelagt. Det takker vi Gud for. Der er Amerika, full av frykt fra nord til syd, fra øst til vest. Det takker vi Gud for. Hva Amerika smaker nå, er ikke sammenlignbart med hva vi har smakt gjennom en årrekke.»

Om seg selv:

Bush: «Jeg snakker i dag til dere fra Traktatrommet i Det hvite hus, et sted hvor amerikanske presidenter har arbeidet for fred. Vi er en fredfull nasjon. Likevel, slik vi har lært så brått og tragisk, kan det ikke være fred i en verden av plutselig terror. I møte med dagens nye trussel, er den eneste måten å etterstrebe freden, å forfølge de som truer den.»

bin Laden: «Vår nasjon har smakt denne ydmykelsen og denne underdanigheten i mer enn 80 år. Dens barn er drept, dens blod spilt, dens helligste steder er angrepet, og ingen hører og ingen reagerer.»

Om hykleri:

Bush: «USA er en venn av det afghanske folket, og vi er venn med nesten en milliard verden over som praktiserer islamsk tro. USA er en fiende av de som støtter terrorister og de barbariske kriminelle som krenker en stor religion ved å begå mord i dens navn.»

bin Laden: «Hykleriet var drivkraften bak lederne for de troløse verden over, bak vår tids feiginger, Amerika og dets allierte. De har til og med vendt land som tilhører islam til å delta i dette foræderiet. De vil logre med halen til Gud, til å bekjempe islam og å undertrykke folk i terrorismens navn.»

Om fremtiden:

Bush: «Vi vil ikke gi opp, vi vil ikke trøtne, vi vil ikke vakle, og vi vil ikke mislykkes. Fred og frihet vil seire.»

bin Laden: «Skjebnens vinder er her. Disse forandringens vinder har kommet for å utrydde undertrykkelse fra Muhammeds øy, måtte Gud være med ham.»

Om velsignelse:

Bush: «En sjefskommandant sender Amerikas sønner og døtre ut i kamp i et fremmed land, kun etter stor forsiktighet og mange bønner. Takk. Måtte Gud fortsette å velsigne Amerika.»

bin Laden: «Gud er stor, måtte stoltheten være på islams side. Fred og Guds nåde være med deg.»

Utvalg av Harald Eraker

---
DEL

Legg igjen et svar