To Ibsen-kvinner anno 2016

La meg få lov til å nevne to kvinner blant et tyvetalls stemmer som flyttet verden litt nærmere lyset på Nationaltheatrets scene to kalde novemberdager. 
John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).
Email: jones@networkers.org
Publisert: 17.11.2016

Det må rygges ved den fabelen om de styrendes ufeilbarhet!» lar Ibsen redaktør Hovstad si i En folkefiende under Nationaltheatrets åpningsforestilling i 1899. I 2016 er Ibsens trekant like aktuell: «Ufeilbarlige» ledere, passive borgere og enslige varslere. Og midt oppe i dette: Hva er kunstens kall og rolle? Ibsen var den perfekte rammen for konferansen «Public Calling» – om kunstens kall og rolle i engasjement og ytring.

Konferansen er godt beskrevet et annet sted i denne månedens utgave av Ny Tid. Men to kvinner husker jeg spesielt godt: Den første var Edward Snowdens advokat Jesselyn Radach. Hun bare måtte stoppe ved Ibsen-statuen på vei inn til Nationaltheatret. Hun kjenner En folkefiende ut og inn. Radacks rolle er nettopp å påvirke opinionen utenfor rettssalen, skape press i det offentlige rom – noe hun har gjort med stor suksess: Hun reddet Snowdens forbilde Thomas Drake fra å bli dømt etter spionasjeparagrafen. Men da «den amerikanske taliban» John Walker Lind ble utsatt for justisovergrep, ble etisk rådgiver Radach selv varsler. Kort tid etter var hun uten arbeid. Obama har gravd frem den antikverte spionloven fra første verdenskrig for å få stoppet henne og andre varslere. En spionparagraf mot intern varsling av lovbrudd?

Systematisk undertrykkelse. Mindy Thompson Fullilove var den andre som satt igjen uutslettelige spor. Psykiatriprofessoren fra Colombia University beskrev myndighetenes tiårlange, systematiske undertrykkelse av afroamerikanere i USA. Vi lærte ord som redlining: bydelsplanleggingen med kartlegging av svarte og fattige områder som sørget for å sementere fattigdom og utrensning fra hvite områder. Svarte måtte hindres i å «infiltrere» gode boligområder. Kamp for narkosyke ble erstattet av en ødeleggende «krig mot narkotika» som har ført til at 25 prosent av verdens fengslede sitter i amerikanske fengsler i dag under Clintons fengselspolitikk. Hver tredje svarte vil ha sittet i fengsel i løpet av livet. Fullilove kalte dette «statsterrorisme mot den svarte befolkningen Og vi lærte ordet food-deserts – strategier som fjernet rimelige og sunne matbutikker fra svarte områder, og bare lot junkfoodsjappene stå igjen. Fullilove viste historiske bilder fra kunstskoler og musikk- og organisasjonsliv der investeringer i kunst, utdanning, lekeplasser og tilbud for svarte hadde trukket marginaliserte grupper inn til samfunnsdeltakelse: Tilbudene var blitt systematisk utarmet eller fjernet fordi bevisstgjøring kunne føre til oppvigleri.

Ibsen lever. To kvinner blant et tyvetalls stemmer som flyttet verden litt nærmere lyset på Nationaltheatrets scene disse dagene. Alle hadde fortjent spalteplass. En glitrende møteleder, den indisk-britiske juristen Radha D’Souza må nevnes. Fantastisk at alle innlegg etter hvert vil være tilgjengelige via Fritt Ords og KOROS hjemmesider. Sannelig lever Ibsen.

Kommentarer