Tiltagende virkelighetsapati og avstumpning

Palliativgesellschaft
Forfatter: Byung-Chul Han
Forlag: Matthes & Seitz Berlin, Tyskland

Modernitetskritikk: Det nyliberale «lykkedispositivets» imperativ om lykke anser smerten som en svikt, en svakhet. Smerten er blitt stum, og følgelig språk- og meningsløs. Men er følgen at det nyliberalistiske frihetsparadigmet går i oppløsning?

At smerte ikke er noe som utelukkende bør minimeres raskest mulig, men snarere også kan by på et skjult potensial, er også utgangspunktet i den tysk-sørkoreanske filosofen Byung-Chul Hans nye bok Palliativgesellschaft («Palliativsamfunnet»). Boken kan betraktes som en oppfølger til hans bestselger Müdigkeitsgesellschaft («Tretthetssamfunnet», 2010), som samtidsdiagnostisk kritiserer paradigmatiske endringer i fremveksten av det nyliberalistiske forbrukersamfunnet – der en tidligere kollektiv «negativ» psykologi med målet om å utligne ytre overgrep og mangler har blitt erstattet av en mer individuell, «positiv» psykologi, med vekt på optimisme og selv-optimering – og med utmattelsessyndromer og ADHD som samfunnspatologiske følger.

I sin nye bok utvider Han undersøkelsen av den ekskluderte negative smerten ved å granske samtidens tendenser til å unngå, fortrenge eller medisinere den i alle dens former – personlige så vel som politiske. I prestasjonssamfunnet har smerte blitt noe uønsket og forstyrrende. Samtidig er den i sine ulike nyanser en uunngåelig del av tilværelsen som tilsynelatende ikke er til å kvitte seg med. «Smerten forsvinner ikke», skriver han, «den endrer bare fremtoning.»

Ved siden av virusets biopolitiske følger kommer også det digitale, i form av smittevernsapper, til å snu ytterligere om til totalovervåkning.

Der smerten tidligere var et verktøy for disiplinering av føyelige, produserende subjekter eller personer, har den i vår tid – ifølge Han – så å si blitt p …

Kjære leser. Du har lest over 15 frie artikler, kan vi derfor be deg tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr.

Lukas Lehner
Frilans skribent.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte