Tilfellet Tyrkia

...
Avatar
Email: tjagland@gmail.com
Publisert: 18.08.2017

Jørgen Lorentzen i Norsk PEN observerer den pågående rettssaken mot tyrkiske journalister. 27. juli skriver han i Aftenposten: «Er det noe Erdogan frykter, så er det Den europeiske menneskerettsdomstolen». Jeg vet ikke om han frykter den, men denne domstolen er i hvert fall det kraftigste instrument Europa har for å sikre rettighetene til de mange som er fengslet eller avsatt. Det er ikke bare en enkelt domstol det er snakk om, men et helt rettssystem etablert under Europarådet for å støtte denne domstolen.
La meg forklare: En rekke overvåkingsorganer, bestående av eksperter fra 47 land, inspiserer jevnlig medlemslandene – i den nåværende situasjonen har de spesiell fokus på Tyrkia. Domstolen baser seg i høy grad på disse ekspertenes rapporter. Europarådets menneskerettskommisær har i likhet med dem også hatt spesielt fokus på Tyrkia. Han er den eneste som i senere tid har hatt adgang til det sørøstlige Tyrkia. Menneskerettskommisæren har rett til å legge frem bevis i Menneskerettsdomstolen, hvilket han ofte gjør i konkrete saker.
Europarådets Veneziakommisjon er trolig den mest respekterte i verden når det kommer til lov- og konstitusjonsspørsmål. (En lang rekke land utenfor Europa har sluttet seg til kommisjonen, og blant annet USA er fullt medlem). Veneziakommisjonen har gitt sitt syn på en lang rekke lover, og deriblant selvfølgelig den nye grunnloven i Tyrkia. Dette har vært en stor støtte for opposisjonen, og selvfølgelig i mitt arbeid med å få tyrkiske myndigheter til å endre sin lovgivning.

Det er veldig viktig å være klar over følgende: Allerede før kuppforsøket gjorde Menneskerettsdomstolen vedtak om at terrorlovene i Tyrkia ikke er i samsvar med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dommene er bindende, og mine eksperter rådgir nå Tyrkias regjering om hva som bør gjøres i så måte. EU har sagt at man ikke vil lette på visum fra Tyrkia før våre råd er innfridd. Som direkte valgt av en parlamentarisk forsamling, leder jeg dette apparatet – og har etter artikkel 52 i Konvensjonen rett til å intervenere i medlemsland.
For en tid tilbake fikk vi den tyrkiske nasjonalforsamling til å opprette en konstitusjonsdomstol som alle tyrkere har rett til å klage til, og fastslått at denne domstolen skal dømme på bakgrunn av rettspraksisen i Strasbourgdomstolen. Dette førte til at Konstitusjonsdomstolen avsa en rekke historiske dommer. Det var den som beordret at journalisten Dundar skulle frigis – noe som også ble gjort. Dette var imidlertid før kuppforsøket, og det er nå grunn til å tvile på om denne domstolen vil fortsette å basere seg på rettspraksisen fra Strasbourg. Derfor har 17 000 tyrkere allerede sendt sine saker til oss. Dette inkluderer de journalistene som i disse dager får sine saker behandlet i tyrkiske domstoler.
Strasbourgdomstolen følger nøye med på hva som skjer. Det er derfor Lorentzen skriver det han skriver i Aftenposten. Det er merkelig at norske medier, når de beskriver og kommenterer det som skjer i Tyrkia, helt utelater det omfattende systemet som er i sving. I stedet henvises det alltid til EU og NATO, eller til og med Organi-
sasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) – som ikke har noen annen rolle enn at de observerer de aktuelle rettssakene. De samme organisasjonene henviser alltid til Europarådet, fordi vi har rettslige bindende midler som ingen av dem har. Utenriksministre fra hele Europa ringer nå jevnlig for å forhøre seg om hva som skjer. I går fikk jeg invitasjon fra Frankrikes president Macron om å komme til Paris. Årsaken til dette er Europarådets engasjement i Tyrkia og i Russland, i tillegg til våre intervensjoner i Polen og Ungarn – og selvfølgelig reformarbeidet i Ukraina, som er avgjørende for Minskprosessen hvor Frankrike er en av partene. Macron var i hele valgkampen klippefast i sin støtte til Den europeiske menneskerettskonvensjonen, i motsetning til flere av hans konkurrenter.

Jagland er leder av Europa-
rådet. Teksten er en bearbeidet utgave av Jaglands Facebook-
innlegg datert 27. juli 2017.

Les også: Dagens Tyrkia – og de lange linjene

Kommentarer