Tilbyr Nato rakettskjold

USAs rakettforsvar vil ende som et Nato-prosjekt, mener amerikanerne. – Dette strider klart mot Norges interesser, tordner SV.

[forsvar] Amerikanske diplomater har satt inn en offensiv for å få Nato med i det omstridte rakettforsvaret. Deler av skjoldet er allerede aktivt, og nå vil USA samarbeide med Nato for å gjøre det ferdig.

– Dette blir et Nato-prosjekt nå, fastslår ambassadør Victoria Nuland, USAs faste representant ved Nato i Brussel.

Hun hevder amerikanerne allerede er i stand til å beskytte seg mot et begrenset atomangrep. Nå vil de legge hele Nato inn under skjoldet. Samtidig vil de koble det sammen med Natos eget rakettforsvar, som i løpet av noen år skal beskytte alliansen mot kortdistanseraketter. Slik vil skjoldet bli komplett, forkynner Nuland.

– Det er en lang tradisjon for at våpensystemer blir bygd opp av et par allierte først – før det så gjøres til et Nato-prosjekt til fordel for alle, sier hun.

Økte spenninger

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen lar seg ikke begeistre. Han frykter at spenningene mellom Russland og Nato vil øke, dersom forsvarsalliansen får et slikt gigantisk rakettforsvar.

– Det vil bli en kinkig situasjon for Norge, hvis alliansen vi er med i unødig utfordrer og irriterer vår store nabo i øst. Forskerne sier tydelig fra om at et rakettskjold kan skape et nytt rustningskappløp, sier Jacobsen.

Norge har allerede bidratt med penger til Natos rakettforsvar. Nå må forsvarsministeren sette foten ned for å hindre en sammenslåing med USAs skjold, mener Jacobsen.

– Vi må jobbe aktivt for å stanse disse planene. Soria Moria-erklæringen slår fast at vi er mot et rakettskjold, og nå må vi finne måter å reservere oss på, sier han.

USAs kontroversielle plan om å plassere en radar i Tsjekkia og en rakettbase i Polen er bare én brikke i spillet. En annen del av strategien er å knytte radar- og rakettsystemer fra ulike Nato-land sammen med USAs skjold. For eksempel kan radarene på de nye norske fregattene kobles inn. Nato-diplomatene kaller det «plug-and-play».

– Vi kan bruke enhver radar i dette nettverket til å skyte ned en rakett. Denne formen for sammenkobling er hele konseptet, sier major Thomas Atkins, som arbeider ved det bakkebaserte rakettforsvaret i USA.

Frykt og pengeinteresser

Amerikanernes offisielle begrunnelse for rakettskjoldet er en antatt fare for iranske atomangrep. Dette ble møtt med skepsis til å begynne med. Men nå mener amerikanske diplomater at de er i ferd med å vinne dragkampen. Resultatet vil i så fall bli at rakettskjoldet kobles til Nato – istedenfor at alliansen bygger opp et rakettskjold på egenhånd.

– I februar og april var tilbakemeldingen at det ikke var noe å samarbeide om. Nå er tilbakemeldingen at vi kanskje ikke trenger å bygge så mye nytt – fordi vi allerede har systemer som vi bør knytte sammen. Jeg mener vi har gjort framgang i å skape forståelse for at røverstater er en trussel mot oss alle – ikke bare mot Nato, men også mot Russland, sier Nuland.

Men SVs Bjørn Jacobsen deler ikke bekymringen for et angrep fra Iran. Han tror derimot økonomiske interesser ligger bak.

– Det står et enormt militærindustrielt kompleks bak dette. Det har stor interesse av en slik utvikling. Rakettskjoldet fører med seg store bevilgninger til utvikling og forskning i militærindustrien. Men det er ikke dette verden trenger nå, avslutter han.

---
DEL