Til streik mot framtida

I 1968 demonstrerte studentene for sosial endring. I dag vil de bevare det gamle.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.03.2006
[31. mars 2006] Da norske lærere gikk til ulovlig politisk streik i går, føyde de seg inn i rekken av arbeidere som over hele Europa kjemper for sine hardt opparbeidede rettigheter. 1,5 millioner britiske kommuneansatte streiket denne uka mot forverring av pensjonsordningene for kommunalt ansatte. I Tyskland streiket metallarbeiderne for å presse arbeidsgiverne til å tredoble lønnstilbudet sitt. Og i Frankrike viste folket at de fremdeles er verdensmestre i streik. Der demonstrerte flere millioner mot regjeringens forslag til ny arbeidslov. Nostalgikerne har dratt linja fra dagens gatekamper tilbake til studentdemonstrasjonene i 1968. Men opprøret har endret karakter.

I dag er det radikalt å være konservativ, sier Unge Høyres Torbjørn Røe Isaksen og kler seg i venstresideuniform med buttons og hullete olabukser. På mange måter har han rett. Mens studentopprøret og rettighetskampen på 1970-tallet dreide seg om muligheten for endring, dreier mye av den kampen som den tradisjonelle venstresida og fagbevegelsen kjemper i dag, seg om å bevare det gamle.

I dag er arbeidsmarkedet i voldsom endring, blant annet som følge av at arbeidsfordelingen og flyttestrømmene er blitt globale. I Tyskland og Frankrike er krisen akutt. Når franske myndigheter nå vil innføre to års prøvetid for unge arbeidstakere, er det et desperat forsøk på å senke ledigheten i ei gruppe der 20 prosent er uten arbeid. Myndighetene håper tiltaket skal gjøre det lettere å ansette minoritetsungdommen som nylig satte biler i brann. I Frankrike støtter også høyrenasjonalistene streiken.

Det er lett å skjønne at fagbevegelsen nekter å gi fra seg rettigheter uten kamp. Problemet er at de ikke tilbyr noe alternativ. Det er viktig å bevare gode regler for arbeidslivet, men det er ikke nok å kjempe for gamle løsninger som svar på de utfordringene vi nå står overfor. Det er tid for å tenke nytt.

Kommentarer