Til Orientering

Da Finn Gustavsen (1926-2005) gikk bort onsdag i forrige uke, mistet denne avisa en av sine mest markante personligheter siden grunnleggelsen i 1953. Det er over 50 år siden Gustavsen begynte å bygge opp Orientering, Ny Tids forløper, sammen med blant andre den første redaktøren Sigurd Evensmo. De skapte en avis som ble et pustehull, […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.07.2005

Da Finn Gustavsen (1926-2005) gikk bort onsdag i forrige uke, mistet denne avisa en av sine mest markante personligheter siden grunnleggelsen i 1953.

Det er over 50 år siden Gustavsen begynte å bygge opp Orientering, Ny Tids forløper, sammen med blant andre den første redaktøren Sigurd Evensmo. De skapte en avis som ble et pustehull, et organ for en mer åpen politisk debatt i Norge, i en tid hvor det i liten grad var åpenhet for radikale og utradisjonelle synspunkter.

En liten anekdote kan illustrere hvordan Gustavsen og redaksjonen på 1950-tallet ivrig levde opp til utgangspunktet om at Orientering var grunnlagt som en uavhengig avis: Da Evensmo og redaksjonssekretær Gustavsen en vintermorgen sitter i det lille og iskalde loftkammerset i Akersgata, holder de varmen ved å kaste nummer etter nummer av Sovjet-statens propaganda-avis Pravda inn i flammene i den lille kaminen. I motsetning til mange andre på den tiden hadde Orientering-redaksjonen som utgangspunkt å kunne kritisere stormakter i både øst og vest under Den kalde krigen. Slik virker den arven Gustavsen var med på å skape fremdeles som en inspirasjon.

Fra 1959 tok han over som redaktør – en posisjon han hadde i de avgjørende og dramatiske årene fram til 1965. For to og et halvt år siden samlet Ny Tid Gustavsen og hans redaktør-etterfølger Kjell Cordtsen til et intervju, i anledning avisa 50-årsfeiring. På spørsmålet om hva han husket best fra sin tid i Orientering, svarte Gustavsen at han best mintes det 1. mai-nummeret han laget i 1959.

Der presenterte han et innenrikspolitisk alternativ til Arbeiderpartiets offisielle politikk. Gustavsen var da i ferd med å skape en fraksjon innenfor regjeringspartiet, noe som var forbudt ifølge vedtektene. Det var bare et tidsspørsmål før eksklusjonen ville komme. Med sine handlinger var Gustavsen med på å åpne opp for det meningsmangfoldet vi ser på som en selvfølge i Norge av i dag.

Tidene endrer seg, og Ny Tid med dem. Samtidig som vi ønsker å la oss inspirere av det Orientering som Gustavsen var med på å starte opp, har vi også mål om å vise nye takter framover. Vi har som mål at både dagens og nye lesere vil være med oss på den ferden.

Tirsdag bisettes Finn Gustavsen. Vi kan ikke lenger spørre ham hvordan det var da det hele startet. Det beste vi kan gjøre blir å forsøke å holde den uavhengige ånden vedlike.

D.H.

Kommentarer