Til aksjonærene i Ny Tid AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NY TID AS

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling 24.01.06 kl 16:00 i Akersgata 35, 0158 Oslo, 7. etasje (SVs lokaler). Til behandling foreligger: 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Nedsettelse av selskapets aksjekapital 4 Vedtektsendring Overensstemmende med forslaget om nedsettelse av selskapets aksjekapital i punkt 3 foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr 0 fordelt på 0 aksjer pålydende kr 500,-» 5 Kapitalforhøyelse rettet emisjon til fordel for N.W. Damm & Søn AS 6. Vedtektsendring Overensstemmende med forslaget om kapitalforhøyelse ved rettet emisjon i punkt 5 foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr 100 000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1000,-» Aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamlingen kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Avskrift av seneste årsregnskap, åreberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets kontor. Oslo, 16.01.06 For styret i Ny Tid AS Åge Rosnes (sign)

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here