Til orientering (t.o.)

Forunderlig nok kan det også i 2013 oppstå ønsker om å eie små, radikale papiraviser.


Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

60-årsjubileum. Det er ikke noe nytt i at det foregår eierskifter i mediene, ei heller i norske papiraviser.

I slutten av juni ble det tidligere Venstre-organet Dagbladet solgt fra Berner-Gruppen til danske Aller Media AS. Det er gått mer enn fire år siden siden Dagsavisen, tidligere Arbeiderbladet, gikk inn i Mentor Medier – der den kristne avisa Vårt Land er største avis. Mens de store regionavisene Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad gradvis har havnet mer og mer inn i folden til Schibsted-konsernet, der Aftenposten, VG og spanske gratisaviser dominerer på papir.

Alle disse eierskiftene kan både forsvares og forklares. Det viktige er ikke hvem som eier aksjene til enhver tid, og hvem som står ansvarlig for den økonomiske driften, men at avisenes tradisjon, profil og redaksjonelle uavhengighet sikres, dyrkes og videreutvikles.

Det er også slike prosesser vi kjenner til gjennom en mangslungen ferd i denne avis, som i år feirer sitt 60-årsjubileum siden den første ordinære utgave – Orientering 19. februar 1953. Allerede etter prøveutgaven i desember 1952, med Jacob Friis som redaktør, oppsto den første spenningen og konflikten. Resultatet ble at avisa fant sin profil og sitt tredje vei-standpunkt ved at forfatteren Sigurd Evensmo i januar 1953 ble valgt til redaktør. Utenriksorienterte Orientering ble utover på 50-tallet et viktig korrektiv og en åpen råk i en Nato-tro og kald krig-preget offentlighet.

Men opposisjonen og korrektivet ble for mye for de med makt. Til slutt ble Orientering-kretsen kastet ut av Arbeiderpartiet. Som en konsekvens ble Sosialistisk Folkeparti (SF) dannet i 1961. Gradvis ble Orientering mer og mer knyttet til det nye partiet. For dette var partipressens tid. Og fra sensommeren 1975 ble SF oppløst og innlemmet i det nye valgforbundet SV, mens Orientering ble opptatt i den nye avisa Ny Tid – eid av SV.

Ut av partiet


Utover på 1990-tallet, etter Den kalde krigen, ble partienes bånd til avisene mer eller mindre formelt fjernet – så også for Ny Tids del fra 1998. Men først i januar 2006, noen måneder etter at SV for første gang kom inn i regjering, solgte partiet seg helt ut. SV som største aksjonær vedtok da, etter redaksjonens ønske og initiativ, å gi rettighetene videre til forlaget Damm/Egmont – som så fikk til en nylansering og ny giv med magasinomlegging.

I 2008 ble Ny Tid, hvori opptatt Orientering, så videreført til Mentor Medier, samtidig med norske Le Monde diplomatique og siden sammen med Dagsavisen. Våren 2010 var det så ønske om en tilbakeføring til Orientering- og Ny Tid-tilknyttede personer, men dette ble avslått av Mentor Medier. Dermed endte vi etter redaksjonens initiativ opp med en internasjonal gruppering, der Bahar Media ble største aksjonær – før Ivar Evensmo, Fredsrådet og tidligere Orientering-skribenter i 2011 så kom inn som nest største aksjonærer.

I februar i år kunne vi så feire avisas 60-årsjubileum på Litteraturhuset, med deltagelse fra blant andre Torild Skard, Lars Alldén, Erling Borgen, Hallgeir Langeland, Gülay Kutal og Audun Lysbakken.

Mål og mening

Hele tiden, både under og etter SV-tiden, har løftet og målet være å stå i avisas tradisjon siden grunnleggelsen, slik det nå også står i vedtektene til Ny Tid & Orientering AS.

I et intervju i Klassekampen i forkant av generalforsamlingen mandag 1. juli, kom det likevel fram at avisas ansvarlige redaktør følte signaler om press mot redaksjonen fra administrasjonen. Dette betyr vel å merke, og selvfølgelig, ikke at innholdet som sådan påvirkes. Ny Tids redaksjon er tydelige på at Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten følges til enhver tid.

Avisa står beinhardt på den radikale profilen, uansett hvem eller hva som ønsker det annerledes. Dette handler om anerkjent pressefrihet og ytringsfrihet, både i Norge og verden som sådan. Dette er et løfte vi har gitt både Kulturrådet, Fritt Ord, SV, Orientering-tilknyttede og det norske samfunn forøvrig.

I forkant av generalforsamlingen 1. juli hadde en gruppering rundt Evensmo lagt fram et tilbud om å overta aksjene og driften av avisa. Generalforsamlingen ble vel å merke utsatt, etter at Evensmo påpekte blant annet klare feil og mangler i innkallingen. Men vi merker oss med interesse at flere igjen er interessert i Ny Tid – hvori opptatt Orientering.

Vi håper på det beste for avisa etter at vi nå tar sommerferie. Høsten 2013 er det stortingsvalg. Norsk samfunnsdebatt bør ikke ha råd til å miste eller svekke enda en fri og radikal røst, om enn hvor spak, i en sådan stund. Vi håper på fornyet kraft til høsten.

Kommentarer