Til kamp med nye midler

KOMMENTAR: Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 20.03.2014

Sanksjoner. «Borgersikkerhetsloven» heter utkas- tet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet.

Dyrt med lovbrudd. Lovbruddene er delt i tre kate- gorier. «Milde overtredelser» gir bøter opptil 1000 euro. I neste kategori venter bøter på opptil 30 000 euro. «Svært alvorlige overtredelser» i øverste ka- tegori gir deg opp til 600 000 euro i bot. Formule- ringene for de strengeste bøtene er vage og generel- le. «Alvorlige forstyrrelser» på offentlig sted med mange mennesker til stede, er blant disse. De mest alvorlige nyvinningene finner vi imidlertid i de to andre kategoriene. Det er her verktøyene til de so- siale bevegelsene blir angrepet.

Politivolden i Spania har blitt vanligere og styg- gere siden protestene startet etter finanskrisa i 2008.

Bildene som har sirkulert i sosiale medier har vært skremmende. Amnesty International har kritisert spanske myndigheter for voldsbruk mot fredelige demonstranter. Politimenn har skjult id-skiltene sine, og grov voldmisbruk har ikke fått følger.

Protestbevegelsene mister beskyttelse. Fotografering av overgrepene har vært et viktig hjelpemiddel for de spanske protestbevegelsene, i arbeidet med å dokumentere politivolden og innstrammingen av demokratiske rettigheter i Spania. Nå blir det ulovlig å ta bilder av politiet. Å spre bildene på nettet kan også gi opp til 30 000 euro i bot. I følge lovteksten er dette for å beskytte «æren og oppfatningen» av politifolk, og kommer som en følge av falske anklager. Faktisk, så blir injurier og falske anklager også forbudt, være seg mot offentlige tjenestemenn, institusjoner eller autoriteter. Fornærmelser mot offentlige symboler som det spanske flagget havner i samme kategori. FNs høykommis- sær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten.

Mange personer har blitt møtt med grove anklager fra politiet etter demonstrasjoner. Fram til nå har aktivistene vært beskyttet av rettsvesenet, hvor dommere har avvist årelange fengselsstraffer og enorme bøter. For spanske aktivister blir hverdagen annerledes av to grunner: For det første, er det mange ting som var lov tidligere, men som nå kan gjøre deg til gjeldsslave – virkemidler som har stått helt i sentrum av den voksende bevegelsen i Spania. Å stanse husutkastelser er ett eksempel. For det andre, mister de den rettsikkerheten de hadde tidligere. Sanksjonene man blir ilagt gjennom det nye lovverket blir å regne som et forvaltningsvedtak, og ikke som en ordinær straff behandlet i rettsapparatet.

Starter noen bråk i en demonstrasjon du arrangerer, kan du få 600 000 euro i bot uten å få en reell mu- lighet til å bli hørt i saken. Sprer du bilde av politivold på nettet, kan du få 30 000 euro i bot i posten, skrevet ut etter en administrativ behandling. Attac Spania mener denne forandringen skyldes at dommere ikke har vært lydige nok, når de har frikjent aktivister for bøter og fengselstiltaler de siste årene. Å gjøre om bøtene til forvaltningsvedtak er å true folk til stillhet, sier de. Prinsippet om at offentlige tjenestemenn alltid forteller sannheten trumfer rettighetene til de spanske innbyggerne.

Møt opp. «Borgersikkerhetsloven» er bare den siste i rekken av lovverk som de spanske myndighetene har strammet inn etter finanskrisen. Nå trenger spanjolene støtte i sin kamp for å bevare demokrati og livsmuligheter i et Europa som er desperat etter en ny, alternativ retning. I morgen, lørdag 22. mars, arrangerer Attac en markering til støtte for en landsomfattende demonstrasjon i Spania. Er du i Oslo, møt oss på Youngstorget klokken 14.00.

Kommentarer