Tiden leger alle sår. Eller?

Verdens fattige dør av sykdommer som kan kureres.
Avatar
Email: tuva.widskjold2@nca.no
Publisert: 15.09.2016

Tikk-takk-tikk-takk. Jeg titter nervøst opp på klokken i venterommet. Endelig åpner døren seg, og jeg hører navnet mitt ropes opp. Trygt inne på legekontoret sier legen: «Du må bare vente, det finnes ingen medisin. Ta tiden til hjelp.»

Tiden! Er det én ting jeg ikke har der jeg sitter på legekontoret og føler sykdommen ta et hardere grep om kroppen min, så er det tid. Denne følelsen deler jeg med milliarder av mennesker som mangler tilgang på nødvendige medisiner. Enten fordi de er for dyre, eller fordi de ikke finnes.

I dag koster den mest effektive behandlingen for enkelte lungekreftpasienter 1,1 millioner per pasient. I året. Ikke engang helsesystemer i rike land har råd til å tilby befolkingen en slik behandling. Stadig oftere kan vi lese om norske kreftpasienter som ikke får den beste behandlingen, fordi Staten ikke kan forsvare å bruke milliarder av kroner på medisinen. Når Norge som et av verdens rikeste land og med et av verdens største helsebudsjetter ikke har råd – hvordan er det da i lavinntektsland?

Neglisjerte sykdommer. Scistosomiasis er en sykdom som rammer over 200 millioner mennesker, og tar over 200 000 liv, hvert år. Mer enn 30 millioner mennesker lever med elveblindhet, en parasittsykdom som kan føre til kroniske infeksjoner, hudskader og blindhet. Disse sykdommene omtales som neglisjerte sykdommer – det finnes ingen kur mot dem, og de er ukjente for de fleste nordmenn. Millioner av mennesker rammes av neglisjerte sykdommer hvert år, sykdommer som stort sett kun rammer fattige, og som det derfor ikke forskes på. Mange av dem venter forgjeves. Tiden renner ut mens de venter på medisiner som fortsatt ikke eksisterer, eller som de aldri vil kunne få råd til å betale for.

Patentsystemet gir et legemiddelselskap patent i 20 år. 20 år der selskapet kan sette akkurat den prisen de selv ønsker. Dette gir få insentiver til å forske på medisiner til mennesker med lav kjøpekraft, og dersom det finnes et marked, er det lite synlig at prisen på medisiner vil reduseres før legemiddelselskapets patenter går ut. Mennesker har ventet lenge på at medisiner mot sykdommer som rammer i land der befolkningen har lav kjøpekraft, skal utvikles og gjøres tilgjengelig. Tiden leger ikke alle sår. Mennesker får fortsatt livene sine ødelagt av sykdommer vi burde vært kvitt for lengst.

Norge bør ta ansvar. Det finnes imidlertid en resept! Health Impact Fund (HIF) er et fond som skal premiere selskaper som utvikler medisiner mot sykdommer som ikke er lønnsomme i dagens system. Fondet er et forsøksprosjekt, og skal vise at alternative modeller er mulig. Ved å registrere patentet sitt i HIF lover legemiddelselskaper å selge medisinen til kostpris. Selskapet beholder monopolet ut patentperioden. Inntekter sikres gjennom HIF, basert på medisinenes helsefremmende effekt. Fondet vil dermed både redusere prisen på nødvendige medisiner, og skape insentiver til å forske på medisiner mot sykdommer som det i dag ikke forskes på. Det er liten tvil om at systemet trenger behandling, og HIF er en mulig medisin. HIF kan være den globale løsningen som helseminister Bent Høie har etterlyst, og det kan være en mulighet for Norge til å ta lederrollen i kampen for å sikre medisiner for alle. Den lederrollen kan Norge ta ved å støtte prosjektet økonomisk.

Universelt. Klokken tikker. For svært mange mennesker tikker den for fort. Det gjelder mennesker i Afrika sør for Sahara, som får livene ødelagt av elveblindhet, og nordmenn som ikke får den kreftbehandlingen de trenger. Symptomene er universelle, og resepten er skrevet ut. Det er på tide at Norge besøker apoteket og betaler for medisinen.

Kommentarer