William McCants: The ISIS Apocalypse

Grunnen til ISIS’ suksess er at vold og frykt virker, mener nærøstenekspert William McCants.

Henning Næss

William McCants: The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State. St. Martins Press, 2015

William McCants har doktorgrad i nærøstenstudier fra Princeton-universitetet, og leder et prosjekt som omhandler USAs forhold til den islamske verden. The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State legger vekt på å forklare den religiøse tenkningen som ligger til grunn for ISIS, organisasjonens mål om å opprette et kalifat, samt den apokalyptiske tradisjonen ISIS er preget av.
Hvordan har ISIS klart å rekruttere så mange selvmordsbombere under Abu Bakhr al-Baghdadis ledelse, og hvordan har organisasjonen klart å opprette en så effektiv stat? McCants svar er: «Because violence and gore work.»

Symbolene. ISIS kalte sin første leder for «commander of the faithful», for å løfte ham frem som en slags moderne kalif. ISIS knytter sin historie tilbake til de gamle profetene, og det endelige målet er å oppfylle endetidsprofetiene som står omskrevet i Koranen eller islams øvrige hellige tekster. Dette har ISIS gjort på tvers av folkets vilje, men gjennom hjelp og støtte fra andre ekstremistiske organisasjoner.
ISIS har siden starten kalt seg selv en «stat», blant annet for å oppmuntre tilhengerne til å se på ISIS som et slags protokalifat. «Stat» på arabisk heter «dawla», som kan bety både en nasjons stat, eller et slags middelaldersk kalifat av samme art som Mesopotamia. ISIS har hele tiden spilt på begge disse betydningene, enten meningen er Den islamske staten av Irak, eller Den islamske staten i Irak.

ISIS har brutt med ett av de mest grunnleggende tabuene i den muslimske verden: at en muslim dreper en annen muslim.

Før ISIS annonserte seg selv som stat i oktober 2006, hadde den ikke noe eget flagg. Da organisasjonens nye banner ble vist frem for første gang i 2007, var målet nettopp å knytte ISIS’ historie til profetene. Flagget besto av en svart firkant laget av bomull, med hvit skrift i midten: «Det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed er Hans profet». ISIS hadde fått et symbol som skulle samle folket under organisasjonens makt.

Virkemidlene. De som var samlet under ISIS’ flagg, skulle fra første stund kjempe sammen under det svarte symbolet for å gjeninnføre kalifatet og få i stand en revolusjon i Muhammeds navn. En utstrakt bruk av apokalyptisk propaganda, oppbygging av nettverk, innføring av sharialover og selvmordsbombing i Syria og Irak er blant virkemidlene. ISIS oppnevnte seg også selv som den sanne etterfølger av profetene, og her var endetidspropagandaen spesielt viktig. Lederen av terrornettverket har bestandig sett på ISIS-«staten» som en faktisk stat, og krevd total lydighet under dens banner, noe den ekstreme brutaliteten mot sunnier som ikke har villet følge organisasjonens regler er et eksempel på. ISIS har således brutt med ett av de mest grunnleggende tabuene i den muslimske verden: at en muslim dreper en annen muslim. ISIS har argumentert med at de som ikke vil følge organisasjonens lover, ses på som opprørere mot religionen og derfor blir drept uten nåde.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.