Bestill høstutgaven her

William McCants: The ISIS Apocalypse

Grunnen til ISIS’ suksess er at vold og frykt virker, mener nærøstenekspert William McCants.

William McCants: The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State. St. Martins Press, 2015

William McCants har doktorgrad i nærøstenstudier fra Princeton-universitetet, og leder et prosjekt som omhandler USAs forhold til den islamske verden. The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State legger vekt på å forklare den religiøse tenkningen som ligger til grunn for ISIS, organisasjonens mål om å opprette et kalifat, samt den apokalyptiske tradisjonen ISIS er preget av.
Hvordan har ISIS klart å rekruttere så mange selvmordsbombere under Abu Bakhr al-Baghdadis ledelse, og hvordan har organisasjonen klart å opprette en så effektiv stat? McCants svar er: «Because violence and gore work.»

Symbolene. ISIS kalte sin første leder for «commander of the faithful», for å løfte ham frem som en slags moderne kalif. ISIS knytter sin historie tilbake til de gamle profetene, og det endelige målet er å oppfylle endetidsprofetiene som står omskrevet i Koranen eller islams øvrige hellige tekster. Dette har ISIS gjort på tvers av folkets vilje, men gjennom hjelp og støtte fra andre ekstremistiske organisasjoner.
ISIS har siden starten kalt seg selv en «stat», blant annet for å oppmuntre tilhengerne til å se på ISIS som et slags protokalifat. «Stat» på arabisk heter «dawla», som kan bety både en nasjons stat, eller et slags middelaldersk kalifat av samme . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Henning Næss
Henning Næss
Litteraturkritiker i NY TID.

Du vil kanskje også like