Terrortrusler

Truslene om terroraksjoner rettet mot Norge fra al-Qaida-nettverkets antatte nestkommanderende Ayman al-Zawahr vekker bekymring blant mange. Så langt er det imidlertid ikke bare en viss tvil om opptakets autentisitet, men også om eventuell motivasjon og reell terrorfare. Tolkningene blant eksperter og kommentatorer er mange, uten at noen av dem gir særlig mening. Unntaket måtte være […]

Truslene om terroraksjoner rettet mot Norge fra al-Qaida-nettverkets antatte nestkommanderende Ayman al-Zawahr vekker bekymring blant mange. Så langt er det imidlertid ikke bare en viss tvil om opptakets autentisitet, men også om eventuell motivasjon og reell terrorfare. Tolkningene blant eksperter og kommentatorer er mange, uten at noen av dem gir særlig mening. Unntaket måtte være teoriene som knytter seg til den norske krigsdeltakelsen i Afghanistan.

Man kan aldri garantere seg mot at ekstremister bruker vold, og man kan ikke nødvendigvis forutse den. Al-Qaida-nettverket er imidlertid ikke kjent for “umotiverte” aksjoner – om man får bruke et slikt uttrykk. Al-Qaidas aksjoner har tvert imot vært rettet mot bestemte mål av strategisk betydning, det har ikke dreid seg om mer “symbolske” mål, og det har ikke dreid seg om terrorisme etter innfallsmetoden.

Det er derfor liten grunn til å tro at al-Qaida skulle ha interesse av, eller prioritere mål i Norge, eller norske mål generelt. Det er videre liten grunn til å tro at krigen mot Irak eller Norges rolle i Midtøsten skulle være av betydning. Bare på ett område finnes en troverdig norsk link: Norge deltar meget aktivt i USAs krigføring mot de restene av al-Qaida og Taliban som ennå befinner seg i Afghanistan.

Det hysteriet som norske medier de siste dagene har oppvist er bare egnet til å øke frykten og gjøre mediene selv til terroristenes nyttige idioter. At NRK får seg til å spekulere i om Borregaard kan være terrormål fordi de hemmelige fredsforhandlingene som ledet fram til Oslo-avtalen ble holdt på deres eiendom, viser med full tydelighet at journalistene kan være de første til å miste bakkekontakten.

Den samme manglende bakkekontakten utviser medier og organisasjoner når man utber avstandtagen til terror fra norske muslimer. Selvsagt bør vi forvente at alle tar avstand fra terror. Men vi kan ikke huske at alle tyskere eller italienere ble avkrevd svar da Rote Armé Fraktion og Røde Brigader herjet som verst for et kvart århundre siden.

Hysteriet rundt “terrortrusselen” må heller ikke gjøre at politikerne lar de hemmelige tjenestene på nytt få fritt spillerom. Det er viktig at vi har et politi som sørger for å overvåke og forebygge eventuelle terrortrusler mot Norge. Men der er ikke i orden at dette politiet får frie hender. Og det er fullstendig uakseptabelt dersom andre lands tjenester slippes løs i Norge. Dersom opplysningene i VG om at amerikanske tjenester har “tatt over” deler av PST sitt arbeid er riktige, må det gripes inn straks. Hvis det er riktig at PST ikke utfører sine oppgaver på en kompetent måte, er det et norsk problem som må løses av norske myndigheter.

Kommentarer