21. 2. 1970 Leder

Email: abo@nytid.no
Publisert: 2020-02-06

Saklig informasjon

Opp gjennom historien finnes det mange eksempler på hvordan militære motstandsbevegelser fra å bli kalt terrorister gradvis i folks bevissthet trer fram som frigjøringsbevegelser.

I Algerie hamret verdenspressen og den franske regjeringen på at folkefronten utelukkende drev terror. De politiske mål fronten stod for ble fortiet. Først da man nådde et punkt der franskmennenes undertrykkelse og frigjøringsfrontens brede basis ikke lenger kunne holdes tilbake, begynte presse og kringkasting skritt for skritt å beskrive en legitim politisk bevegelse. Det gikk ikke raskt. De selvgode måtte ikke gi inntrykk av at de hadde tatt feil. Bitene som fikk mønstret til å passe sammen kom fram over svært lang tid.

Vestlig presse og kringkasting gikk fram på samme vis i holdningen til FNL i Vietnam. Her stod man overfor en vanskelig oppgave fordi frigjøringsfrontens krav og praksis umiddelbart hadde en sterk gjennomslagskraft i verdensopinionen. Men meningsmonopolet forsøkte. Amerikanernes engasjement ble til krig, Vietcong til FNL.

Muren

Israel og det jødiske folk har en historie som både kan erkjennes og bli brukt. Det er absurd å se den politiske situasjon i Midtøsten i dag uten historisk å finne grunnlaget for israelernes steile holdning. Men det er enda verre å bruke jødenes lidelseshistorie til å forsvare den voldsbruk og undertrykkelse som staten Israel i dag praktiserer.

I disse dager snuser norsk presse og kringkasting på ordet frigjøringsbevegelse når det gjelder den palestinske geriljaen, rykker tilbake og nøyer seg med å advare Israel mot en politikk som kan «velte balansen i Midtøsten» og «føre til direkte konfrontasjon mellom stormaktene». Til tross for at betingelsene er til stede for å stemple Israel om angriper og undertrykker, er tiden ennå ikke moden for massemediene til å fortelle publikum sannheten om det som foregår.

Abonnement kr 195/kvartal

Fortsatt dominerer nyhetsoppslagene om arabiske terrorister som kaster og detonerer bomber. Dette skjer uten å spørre hvorfor de gjør det. Geriljaen er ennå terrorister.

Nå står vi ved et vendepunkt. Daglige nyhetsoppslag om israelske bombeangrep mot sivile og militære mål langt inne på …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)