Terribel tabbe

Det finnes ingen gratis lunsjer. Særlig ikke i kommuneøkonomien.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 22/11/2007
[23. november 2007] De fire nordlige kraftkommunene Narvik, Rana, Hattfjelldal og Hemnes kan i verste fall tape hundrevis av millioner kroner etter å ha lånt penger for å spekulere i det amerikanske finansmarkedet. Narvik må samtidig låne penger for å betale desemberlønna til sine ansatte fordi kommuneøkonomien nå er så bunnskrapt at det ikke finnes penger på konto. Noen har gjort noe dumt.

En stor del av ansvaret ligger hos finansmeklerne fra Terra som har vært kommunens rådgivere i risikoprosjektet. Overfor kommunepolitikerne ble tilbudet lagt fram som en gratis lunsj, der høy avkastning på kort sikt skulle sikres gjennom lån og viderefinansiering. Terra har antakelig kontaktet nettopp kraftkommunene fordi de kunne omgå kommunelovens fornuftige forbud mot å låne penger ved at dette kalles realisering av framtidige kraftinntekter. Det skal likevel ikke mer enn sunn fornuft til for å se at dette nettopp er lån. Selv om det skulle vise at Terra ikke har opptrådt ulovlig, har de klart opptrådt kritikkverdig.

Kommunepolitikerne har på sin side opptrådt fullstendig uansvarlig. De har latt seg lure trill rundt av veltalende finansrådgivere med millioner å tjene på salg til kommunene. Det er åpenbart at kommunepolitikerne ikke har kompetanse til å vurdere tilbudene fra meklerne skikkelig. De er velmenende, engasjerte innbyggere som gjør en iherdig innsats for lokalmiljøet, de er ikke erfarne finansspekulanter med kompetanse på risiko i det amerikanske markedet.

Men enhver idiot burde forstå at det er forbundet høy risiko ved å låne penger for å spekulere med dem. Det minste en burde kunne forlange fra ansvarlige politikere er at de sjekket ut vilkårene selv. At «det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj» skrev Robert Henlein alt i 1966, og uttrykket ble nærmest opphøyet til en økonomisk lov da nobelvinner Milton Friedman brukte uttrykket som en boktittel noen år senere. Alt har sin pris. Et skjevt blikk på Dagens Næringslivs form for Se og Hør-journalistikk er i seg selv nok til å vite at hedgefond-bransjen dreier seg om høyt spill og store penger. Et blikk på børssidene i samme avis ville fortalt politikerne at aksjekursen svinger kontinuerlig, og potensiell gevinst også er potensielt tap. Vi tar det som en selvfølge at de samme kommunepolitikerne ville nektet sine dyktige, pokerspillende tenåringsbarn å låne penger for å spille på nettet. Logikken er akkurat den samme.

Vi er glade for at Kredittilsynet nå skal granske Terras rolle i dette og overlater til dem å trekke konklusjonene i denne bestemte saken. Men vi håper finansminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa nå sikrer tydelige retningslinjer framover, slik at dette ikke kan skje igjen. Det kommunepolitikerne ikke har forutsetninger for å kunne noe om, bør de heller ikke drive med.

Kommentarer