Teori og praksis

«Kva gjer vi med makta vi har fått?» spør Leiv Ellingsen i Ny Tid 16.12.05. Han mener at det er god maktbruk å sørge for at elever i grunnskolen som gjerne sliter med en teoretisk hverdag skal ha enda mer teori – på bekostning av det som er av praktiske tiltak i skolen. Det er […]

Ny Tid

«Kva gjer vi med makta vi har fått?» spør Leiv Ellingsen i Ny Tid 16.12.05. Han mener at det er god maktbruk å sørge for at elever i grunnskolen som gjerne sliter med en teoretisk hverdag skal ha enda mer teori – på bekostning av det som er av praktiske tiltak i skolen.

Det er selvsagt slik at innfører en obligatorisk tysk, fransk el.a. – så mister elevene tilbudet om praktisk prosjektarbeid, som er dagens variant av et praktisk alternativ til fremmedspråk. I dag kan altså elever velge mellom teori og praktisk arbeid. Det vil Leiv Ellingsen ha slutt på.

Så hans spørsmål om hvorfor et sosialistisk venstreparti skal være for at de bare skal lære engelsk er en retorisk avsporing og et slag under beltestedet mot et parti som har en forpliktelse mot en gruppe ungdommer – anslagsvis en femtedel av elevmassen – som ønsker mer praktiske gjøremål. Kan Leiv Ellingsen heller fortelle oss hvordan han vil tilrettelegge for mer praktisk opplæring i grunnskolen?

For såkalte kunnskapsløft som skaper flere skoletapere er ikke mer verdt enn det papiret det er skrevet på.

Karl Einar Fjellheim, også SV-veteran… Gruppeleder for SV i Asker kommunestyre og lærer på Borgen ungdomsskole i Asker.

Kommentarer
DEL