Norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner etterlyser europeisk vilje til å takle fremtidens migrasjonsstrømmer.

Tenk nytt om flyktninger

Klima, krig og ulikhet kan de neste 50 årene gjøre at Europa oppleve langt større migrasjonsstrømmer enn de vi ser i dag. «Vi må tilpasse oss en ny virkelighet,» mener Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.04.2015

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer