Teknotid og mennesketid

Nymotens apper som skal gjøre oss mer produktive gjennom planlegging og effektivisering, viderefører en to hundre år lang tradisjon med selvhjelpslitteratur om det samme.

Nina Trige Andersen
Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.
Email: nina.trige.andersen@gmail.com
Publisert: 02.01.2019
Counterproductive. Time Managem ent in the Knowledge Economy
Forfatter: Melissa Gregg
Duke University Press, USA

Jeg installerede for nogle år siden appen Todoist i et desperat forsøg på at holde styr på mine opgaver – der er freelancerens evige udfordring, og tilsyneladende mange såkaldt almindeligt ansattes også. Straks begyndte appen at sende mig beskeder hvor min produktivitet blev værdisat. Altid formuleret i positive termer, også selvom jeg ikke fulgte mine egne planer og fik krydset mindre og mindre af, fordi nye opgaver meldte sig og væltede gårsdagens planer. Efter hvert begyndte det at føles meningsløst at gå ind og omregistrere prioritetsrækkefølgen hos min nye teknologiske hjælper, der mere og mere mindede om en stalker.

Omtrent på samme tid blev mit gamle træningscenter opkøbt af FitnessWorld, som uden min tilladelse begyndte at registrere mine besøg og sende mig beskeder om hvorvidt denne uges træningsfrekvens havde været mere eller mindre flittig end sidste uges. Jeg fik maksimalt spat og sendte både en rasende mail til FitnessWorld og holdt op med at åbne Todoist.

Efter at have læst Counterproductive. Time Management in the Knowledge Economy, fik jeg endelig taget mig sammen til at afinstallere den app, som i mellemtiden havde opgivet at stalke mig, men som med sit lille enerverende ikon på computerskrivebordet alligevel havde lykkedes med dagligt at gå mig på nerverne. Hver gang jeg sirligt opdaterer min papirlap med deadlines, projektrelaterede delopgaver og ukurante ting som jeg burde have gjort for længst, men aldrig rigtig når, gribes jeg af overvældende mange følelser: kontrolglæde, apati, selvtilfredshed, panik, forventning, angst, begejstring, virkelyst, klaustrofobi. Ofte i en stor pærevælling.

Mere end noget praktisk

At jeg ikke er alene om denne forstyrrende grad af følelsesmæssig investering i forsøgene på at holde styr på min tid, anede mig. Min aldeles resultatløse Todoist-erfaring var da også oprindeligt et eksperiment som jeg kastede mig ud i på anbefaling fra en freelancekollega (som dog samtidig advarede om at hun selv var gået tilbage til papirlapper).

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer