Tegn kartet på nytt!

De viktigste strekene på verdenskartet er ikke landegrensene, men de stadig sterkere strømmene av mennesker, varer og ideer som krysser grensene.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.02.2008
Kommentarer