Tar opp kampen mot SV

Med SV etablert som ett av «de fire store» i norsk politikk, tar Høyre opp kampen mot sin yndlingsmotstander. – SV er en utfordring for oss, men Ap er fortsatt hovedmotstanderen, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Oktober 2002, altså i fjor høst, var tidspunktet da SV passerte Høyre i oppslutning på meningsmålingene. Eller nærmere bestemt: Det var Høyre som raste nedover, og landet på SVs nivå. 15 prosent oppslutning gjorde de to partiene jevnstore. Siden den gang har SV vokst til over 20-tallet på barnehager og krigsmotstand, mens Høyre har blitt hengende etter.

Meningsmålingenes klare tale finner man enklest på Høyres egne hjemmesider. Der har ett eller annet systematisk hode samlet meningsmålingstall for de siste elleve årene, for samtlige partier og fra samtlige meningsmålingsbyråer. De aller siste tallene viser at elitedivisjonen i norsk politikk for øyeblikket består av Ap, Frp og SV, med Høyre omlag fem prosentpoeng bak Kristin Halvorsens gjeng. Det har fått Høyre-folkene til å lade kanonene. På landsmøtet forrige helg var det SV, og ikke Ap eller andre partier, skytset ble rettet mot.

SV utfordrer

Høyres fraksjonsleder i finanskomiteen på Stortinget, Jan Tore Sanner, nøler med å utpeke SV til hovedmotstander for Høyre. Det ville innebære et dramatisk skifte i norsk politikk, som i hele etterkrigstiden – og vel enda lenger – har vært preget av en «borgerlig» og en «sosialistisk» blokk med Høyre og Arbeiderpartiet i front.

Likevel er Sanner tydelig på at det i dag er SV som er utfordringen. Det begrunner han dels med at Arbeiderpartiet «er forvirret», og ikke vet hvor de vil. Og at SV nå er i en posisjon der de kan få avgjørende innflytelse på politikken:

– Vi konsentrerer oss om å ta det partiet som utgjør den største utfordringen, og SV utgjør en hovedutfordring på venstresiden i norsk politikk. Det skyldes at SV har hatt en voldsom fremgang, og at de er i en situasjon hvor de kan bli med i en regjering. Den venstredreiningen SV kan få gjennomslag for innebærer en utfordring for oss, sier Sanner.

Kveler verdiskapningen

Han tegner bildet av et parti som utgjør en trussel mot norsk økonomi, norske bedrifter og arbeidsplasser og mot den personlige frihet.

– Det er en total mangel på sammenheng i SVs politikk når det gjelder verdiskapning og velferd, hevder Sanner. Han peker på Ap-leder Jens Stoltenbergs parole om å «skape og dele», og hevder det er her SVs politikk ikke strekker til. – Man må øke verdiskapningen for å kunne bruke mer penger. Men SV kveler verdiskapningen, er Sanners budskap. Han peker særlig på sekstimersdagen, skattepolitikken, SVs motstand mot EØS og SVs ønske om å redusere oljeutvinningen som eksempler på at SVs politikk vil bremse veksten.

– Da blir det mindre å fordele, sier Sanner.

Ideologisk motstander

Høyres valgkampslagord, «Mer igjen for pengene», har fått SVerne til å karakterisere Høyre som et «kremmerparti» som bare er opptatt av kroner og øre. Det er en kritikk Jan Tore Sanner reagerer skarpt på.

– Det oppfatter jeg som grovt urettferdig, sier han, men innrømmer samtidig at hard ordbruk kan oppfattes som urimelig på begge hold: – Det er klart SV opplever det som urettferdig når vi sier at de gjør Norge fattigere. Både de og vi føler nok at karakteristikkene dras ut i det ekstreme, sier Høyre-mannen.

Sanner medgir at svært mye av den virkelighetsbeskrivelsen – og til og med målene – som står skrevet i Høyres nye program foran kommunevalget også kunne vært skrevet av SV. Der de skiller lag, er først og fremst når det gjelder virkemidlene. Samtidig mener han de to partienes visjoner er vesentlig forskjellige, og at det gjør SV til en god motstander for Høyre.

– Det er spennende med en utfordrer som er en ideologisk motstander. Det er opplagt et større skille mellom SV og Høyre enn mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Ap virker forvirret, de vet ikke hvor de vil om dagen, sier Sanner, og peker på at det interne spennet er mye større i Ap enn i eksempelvis SV og Høyre. – De favner alle fra Trond Giske til mer moderate sosialdemokrater, sier han.

Ønsker sterk stat

Spissformulert mener Jan Tore Sanner det går et skille mellom Høyre og SV som handler om hvem som skal forvalte «den siste kronen» – altså om fellesskapet, offentlig sektor, skal vokse eller krympe.

– Også Høyre ønsker en sterk stat som er der for dem som trenger det mest. Men vi vil sette grenser for politikken, og skape rom for frihet og mangfold. SV tar utgangspunkt i fellesskapet, kollektivet, samfunnet. For dem blir likhet viktigere enn frihet, mener Sanner, og legger til: – Setter du likhet foran frihet, så kveler du det mangfoldet som driver samfunnet framover.

Om enn ideologien og visjonene er forskjellige, er Jan Tore Sanner enig i at det kan se ut som at det er marginale forskjeller partiene imellom i praktisk politikk.

– Vi lever i et sosialdemokratisk samfunn, og kan ikke løsrive oss fra historien, sier han, og bekrefter således Einar Førdes tese om at «vi er alle sosialdemokratar».

– Høyre står for moderat og gradvis endring. Hvis staten trekker seg helt tilbake, fylles ikke tomrommet automatisk. Ettersom det er lettere å rive ned enn å bygge opp, er det naturlig for et konservativt parti å ville gå gradvis fram. Også SV står i praksis for en gradvis justering av kursen, selv om de er et sosialistisk parti, sier Sanner, som mener dette bidrar til at det ofte er konkrete dagsaktuelle konflikter som blir symbolsaker.

Må flytte SV

Høyre-toppen mener det er liten grunn til å tro at SVs høye oppslutning holder helt fram til neste stortingsvalg – ja, til kommunevalget, for den saks skyld, og han er bestemt på hvem som har skylda for at SV gjør det bra.

– Den æren tilhører ene og alene Kristin Halvorsen, sier han. Sanner mener Halvorsen har «lykkes i å fremstå som en moderne sosialist», noe han omtaler som «et kunststykke», ettersom SV «vil sette Norge tiår tilbake i utvikling». Han vil nødig spå om SVs videre utvikling, men han mener likevel SV vil bli tvunget inn mot sentrum av norsk politikk, skal de holde seg store.

– Dersom de skal overta Aps rolle, og SV har en historisk sjanse til å bli det ledende partiet på venstresiden, må de inn mot sentrum. Men det forutsetter lederskap. Det er en tung prosess å flytte et parti ideologisk, men det må Kristin Halvorsen gjøre. Allerede i dag er det stor forskjell mellom SVs program og hva SV-lederen sier, slår Sanner fast, og drister seg til en spådom:

– Jeg tror ikke sekstimersdagen står på programmet etter neste landsmøte i SV.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here