Tar opp kampen mot sosial dumping

Regjeringen gjør ikke noe med lønnsdumpingen i Norge, men de fagorganiserte vil kjempe for at utenlandsk arbeidskraft ikke utnyttes på norske arbeidsplasser.

Ny Tid

Onsdag samlet rundt 150 fagorganiserte og sympatisører seg utenfor byggeplassen der det nye universitetssykehuset i Lørenskog kommune i Akershus er under bygging.

I bitende kulde med skarpt sollys som ikke varmet samlet de seg for å markere at norsk fagbevegelse for alvor tar opp kampen mot sosial dumping. I spissen for demonstrasjonen var forbundslederne Hans Olav Felix i El&It-forbundet og Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet.

Byggeplassen til det nye universitetssykehuset i Lørenskog kommune i Akershus er en av de største byggeplassene på Østlandsområdet i dag, med håndverkere fra flere land. Nylig ble det avslørt at de polske arbeiderne kun fikk en lønn på rundt 50 kroner i timen.

Kalde føtter

Arbeidstilsynet har intensivert uanmeldte kontroller på norske byggeplasser, og de avslører jevnlig brudd på norske lover og regler. Tilsynet var nylig innom byggeplassen til nye Ahus i Lørenskog og det ble avdekket uverdige lønns- og arbeidsforhold. Arbeidstilsynet påpekte en rekke brudd på norske regler og lover her. Blant annet kom det frem at polakker jobbet til en lønn som ligger langt under norsk minstelønn.

Det er storentreprenøren Peab som har leid inn polakkene gjennom et polsk selskap. Men etter at forskjellen på lønna lekket ut, fikk Peab kalde føtter. Det var derfor en fornøyd leder for Oslo Stein-, Jord og Sementarbeideres forening, Roy Pedersen, som kunne opplyse de oppmøtte om at Peab hadde reforhandlet avtalen med det polske selskapet. Polakkene får nå mer en dobbelt så mye i lønn. I stedet for 50 kroner i timen er de nå garantert en minstelønn på 125 kroner i timen. Dette er mindre enn norske arbeidstakere får, men det er den minstelønnen norske fagforeninger kan godta.

Det var krav fra fagforeningene og negativ presseomtale av arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår som fikk Peab til å se nærmere på avtalen med det polske firmaet Murbet, sa direktør for regional virksomhet i Peab, Kåre P. Kvalsund, til Romerikes Blad onsdag.

Men Roy Pedersen kunne samtidig opplyse at ledelsen for hele byggeprosjektet Nye Ahus, ikke ser det som sitt ansvar å tilby de som jobber for dem norsk minstelønn. Prosjektets leder, Bjørn Sundt, har avvist å love at norsk minstelønn skal gjelde på Nye Ahus. Det har fått fagforeningene til å love at de vil ha falkeblikk med alt som skjer på den store byggeplassen i Lørenskog. Bjørn Sundt er fra før blant annet kjent for å ha ledet Gardermoen-byggingen. En arbeidsplass som også hadde mange eksempler på uverdige arbeidsforhold for utenlandsk arbeidskraft.

40 kroner i timen

Det er på flere byggeplasser avdekket ulovlig utenlandsk arbeidskraft og lønninger fra 40 til 60 kroner timen. Samtidig jobbes det lange dager, seks eller sju dager i uka, uten overtidsbetaling.

Forholdene på norske arbeidsplasser er ikke spesielle. Tilsvarende historier har kommet fra en lang rekke land, deriblant Sverige og Danmark. Det som er kjennetegnet for en rekke av de sakene som har kommet frem, er at særlig billig arbeidskraft fra Baltikum, Polen og andre østeuropeiske land, lokkes til Norden med en lønn som er betydelig bedre enn den de får i hjemlandet. Det de ikke får opplyst er at de tilbys en lønn som ligger langt under det som nordiske statsborgere tilbys for samme jobb.

Det har blant annet i Sverige blitt avdekket grusomme eksempler på arbeidsgivere som har betalt sine baltiske arbeidere ned i bare et par kroner i timen for jobber som svenske arbeidere får over 200 kroner i timen for.

Det var tre avdelinger i Fellesforbundet og to i El & IT-forbundet som sto for demonstrasjonen på Nye Ahus i Akershus. Avdelingene er Elektromontørenes Forening, Heismontørenes Forening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfagforeningen og Rørleggernes Fagforening.

De sier i et felles opprop at fortsetter denne utviklingen blir resultatet flere arbeidsulykker, økt arbeidsløshet, reduserte skatteinntekter og mindre offentlig velferd.

Heismontørene ble nylig tvunget til å avslutte sin fem måneder lange streik for likelønn for likt arbeide i Norge. Det var statsråd Dagfinn Høybråten som stoppet streiken – uten å svare på om han vil sikre norsk lønn til alle som jobber i Norge.

Velkomne til Norge

Forbundsleder Kjell Bjørndalen påpekte at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) så langt har gått imot tiltak som hindrer lønnsdumping og at Bondevik-regjeringen kan komme til å gjøre vondt verre med sine forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven.

Kjell Bjørndalen understrekte at norske fagforeninger ønsker alle utenlandske arbeider hjertelig velkomne til Norge for å jobbe.

– Det arbeidet Fellesforbundet driver omkring sosial dumping har ingenting med medynk å gjøre, det har noe med solidaritet å gjøre. Vi arbeider for våre medlemmers interesser. Solidaritet med polske bygningsarbeidere og kamp mot sosial dumping – det er to sider av samme sak, sa Kjell Bjørndalen.

– Det skal ikke være noen tvil om at de som kommer til Norge for å utføre en jobb også skal få samme lønns- og arbeidsvilkår som de norske arbeiderne. Vi reagerer på at norske selskaper ansetter utenlandske arbeidere til en lønn som er en fjerdedel av den lønna de betaler til en norsk arbeider Utenlandsk arbeidskraft er velkommen, men på verdige vilkår, mener Kjell Bjørndalen.

Kjell Bjørndalen sier at de daglig blir kontaktet av polakker, baltere og andre utlendinger som jobber i Norge. De ber om hjelp til å få avklart sine arbeidsbetingelser.

– Det er bare i et fylke som Akershus mange hundre fra Polen og Baltikum. En del får norsk tarifflønn, men mange jobber for en uverdig lønn. Et selskap som Adecco Norge sier at de ikke kan betale full lønn til de polske arbeiderne. For hvis ikke Adecco Norge ansetter dem, så reiser de tilbake til Polen, der Adecco Polen sender dem tilbake til Norge. Og da er det polsk lønn som ligger til grunn. Dette vil vi til livs, og vi skal kjempe for dette så lenge vi må, sa Kjell Bjørndalen.

Mister arbeidsplasser

Forbundsleder i El&It-forbundet, Hans Felix, mener at det er tegn til at statsråd Dagfinn Høybråten er på vikende front i spørsmålet om lønnsdumping.

– Høybråten er på vikende front, men vi skal kjempe til vi har nådd målet. Vi skal tvinge igjennom vårt krav om allmenngjøring av tariffavtaler. Etter utvidelsen av EU den 1. mai 2004 har vi opplevd grov kynisme blant mange entreprenører som utnytter at østeuropeerne er villige til å jobbe for lavere lønn. Vi ønsker våre østeuropeiske arbeidskammerater velkomne til Norge, men vi sier nei til at de skal utnyttes, sier Hans Felix, som peker på at dagens situasjon vil på sikt bety at norske arbeidsplasser må legges ned.

De fem fagforeningene som har gått sammen i kampen mot sosial dumping krever i tilllegg til allmenngjøring av tariffavtaler at det innføres en autorisasjonsordning for utleie/vikarbyråer; at utleie fra vikarbyråene må avtales med de tillitsvalgte og begrenses til konkrete personer; at stat, fylker og kommuner må kreve norske lønns- og arbeidsforhold for alle oppdrag; at bedriftstillitsvalgtes innsynsrett hos bedriftens underentreprenører sikres; at fagforeningers innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos bedrifter uten tariffavtale sikres, og at hovedentreprenør må gis solidaransvar for at skatter og avgifter innbetales for

alle oppdrag på byggeplassen.

Kommentarer
DEL