Kinoaktuelle The Outpost bekrefter dreiningen amerikanske krigsfilmer har tatt fra systemkritikk mot det heltedyrkende.

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.

Krigsfilmer har en sentral posisjon i filmhistorien, og ikke minst innen amerikansk film. Allerede under første verdenskrig ble det laget mange populære filmer i USA om den pågående krigen. Under andre verdenskrig, som med god margin må være krigen som flest ganger har blitt skildret på film, ble det knapt laget en film i landet som ikke kunne relateres til disse begivenhetene – og som framstilte de forente stater i et heroisk lys.

Helteskildringer fra andre verdenskrig er dessuten stadig kilde til publikumssuksesser for norske filmprodusenter, og det blir spennende å se om den kommende filmen basert på Marte Michelets mer revisjonistiske bok Den største forbrytelsen vil fylle kinosalene her hjemme.

Antikrigsfilmer om Vietnam

Ikke minst har Vietnamkrigen gjort seg bemerket i spillefilmsammenheng, med klassikere som Hjortejegeren, Coming Home, Apokalypse nå!, Full Metal Jacket, Casualties of War, Platoon og Født fjerde juli. Fiksjonsfilmene har nært sagt definert hvordan vi forestiller oss denne krigen, med en usynlig, men nær fiende i jungelen, purunge og nervøse soldater som røyker marihuana og lyden av helikoptre, skuddsalver og sekstitallets amerikanske rockeartister.

Felles for disse filmene er imidlertid at de ble laget etter at krigen var over og tapt for USAs del, og de formidler gjerne også et negativt syn på amerikanernes krigføring. Noe forenklet kan man si at der andre verdenskrig med sin «enkle» fortelling om godt og ondt (inkludert et svært tydelig fiendebilde) har avlet en endeløs rekke beretninger om avgjørende slag og beundringsverdig heltemot, har Vietnamkrigen vært utgangspunkt for subsjangeren antikrigsfilm.

Deer Hunter
Hjortejegeren

Ugjerninger begått av soldatene

Det er ikke like lett å se fellestrekk ved filmene som har blitt laget om de senere krigene i Irak og Afghanistan. I tiden Irak-krigen pågikk på 00-tallet var det imidlertid en viss tendens blant Hollywood-filmer til å rette sterk kritikk mot USAs engasjement i disse landene. Både In the Valley of Elah og Lions for Lambs fra 2007 om henholdsvis krigen i Irak og Afghanistan var nokså direkte systemkritiske. Førstnevnte film skildret dessuten ugjerninger begått av amerikanske soldater, i likhet med Brian De Palmas Redacted året etter.

Samtidig konsentrerte mange av filmene seg om soldatenes opplevelser og reaksjoner, uten å innta et klart standpunkt til krigen(e) i seg selv. Stop-Loss fra 2008 skildret eksempelvis posttraumatisk stresslidelse hos en hjemvendt soldat fra Irak, mens Oscar-vinneren The Hurt Locker fra samme år handlet om det adrenalinpregede arbeidet til spesialtrente soldater som desarmerer bomber under samme krig.

The Hurt Locker
The Hurt Locker

At irakere og afghanere i disse filmene ofte er redusert til skurker eller statister, er kanskje ikke så overraskende. Også filmene om Vietnamkrigen har i liten grad handlet om vietnamesere, enten de befinner seg på den ene eller andre siden av de stridende partene.

Flere av spillefilmene fra de senere krigene har oppnådd skuffende besøkstall, noe som kan ha en sammenheng med at de omhandlet væpnede konflikter amerikanske soldater stadig deltok i. Publikum er muligens mer åpne for kritiske filmer om kriger man har litt på avstand, slik tilfellet var med Vietnam-filmene – i tillegg til at det var en langt mer utbredt misnøye om denne krigen blant befolkningen i USA.

Dreining mot helteskildringer

Skal man prøve seg på en generalisering om de amerikanske filmene om krigene i Irak og Afghanistan, må det bli at mange av dem ønsker å vise støtte til troppene, uten nødvendigvis å støtte krigføringen på et mer strukturelt plan. Disse to tankene er imidlertid ikke alltid like lett å ha i hodet i en og samme spillefilm, noe den premiereaktuelle The Outpost bærer preg av. I tillegg er den et eksempel på at disse filmene har tatt en dreining mot mer rendyrkede skildringer av enkeltstående soldater eller troppers heltemodige bedrifter, i likhet med Lone Survivor fra 2013 og Clint Eastwoods American Sniper året etter (om henholdsvis soldater i Afghanistan og Irak).

Rod Luries spillefilm er basert på dokumentarboka The Outpost: An Untold Story of American Valor av Jake Tapper, og som undertittelen røper skal det i stor grad handle om tapperhet i strid. The Outpost forteller om en gruppe amerikanske soldater utstasjonert i en leir mellom tre fjelltopper nære Afghanistans grense til Pakistan. Posisjonen deres er så utsatt at det nærmest er offisielt uttalt at de sannsynligvis vil miste livet – og etter hvert blir de mål for et omfattende angrep fra Taliban. Filmen beskriver hvordan USAs soldater likevel vinner slaget ved Kamdesh, som angivelig er kjent som Afghanistan-krigens blodigste.

Overdøver kritikken

Som krigsfilm er The Outpost så absolutt vellaget. Den gir en intens gjengivelse av dette slaget, med langt større følelse av autentisitet enn for eksempel den overdrevent patriotiske, tidligere nevnte Lone Survivor. Jeg skal heller ikke bestride heltemotet til disse mennene, som nok er på sin plass å hylle. Troppen endte da også med å bli en av de høyest dekorerte amerikanske enhetene i denne krigen.

Ikke desto mindre gjør dette fokuset at filmen mister av syne sin innledende kritikk av det å utplassere soldatene i en slik posisjon – eller i det hele tatt i dette landet. Filmens sentrale slag utspilles mot et bakteppe av at soldatene strengt tatt ikke har noe klart oppdrag eller noen klar funksjon. Men dette aspektet overdøves raskt av regissørens ønske om å berømme deres individuelle bragder, og det håpløse utgangspunktet blir hovedsakelig en dramaturgisk understreking av denne fremragende innsatsen mot alle odds. Dermed er The Outpost først og fremst en eksponent for krigsfilmen som actionfilm, hvor fortellingens basis i virkelige hendelser er med på å gjøre den mer spennende og engasjerende for publikum.

The Outpost

Regissører, manusforfattere og produsenter trekkes ofte mot fortellinger om tapperhet og heltemot. Spillefilmmediet er unektelig godt egnet for å fortelle denne typen historier, ikke minst om faktiske heroiske bragder fra virkelige kriger. Men spillefilm kan naturligvis også benyttes til å belyse mer kritikkverdige sider ved disse konfliktene – hvilket det heller ikke er få av. For krigene i Irak og Afghanistan sin del, kan det imidlertid virke som amerikanske filmskapere fyrte av dette kruttet litt for tidlig.

The Outpost har norsk kinopremiere fredag 17. juli.

Abonnement kr 195 kvartal