Tankevekkende om klikk-kulturen

Stare Into The Lights My Pretties undersøker hvordan folk blir preget av det altoppslukende behovet for å være oppdatert og online. 
Dieter Wieczorek
Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.
Email: dieter@gmail.com
Publisert: 05.04.2018
Stare Into The Lights My Pretties

Jordan Brown (USA)

Det er åpenbart at vi lever i en tid med radikale endringer i kulturell atferd og en voksende «lik, klikk og spill»-kultur. Denne dokumentaren spør hva de intellektuelle, cerebrale og nevrologiske konsekvensene av en slik kultur vil bli.

Ny verdensorden. Brown leverer en dyptpløyende dokumentarfilm om den «vidunderlige nye verden» som venter oss. Filmen åpner med å minne oss om den enorme forskjellen mellom kunnskap og informasjon. Kunnskap betyr å ha evne til å kontekstualisere og tolke biter av informasjon, utvikle ideer og begreper, og forbinde oppsamlet fakta og relatere disse til en aktuell situasjonskontekst. Disse grunnleggende evnene blir nå raskt svekket, og erstattes av knappe informasjonsbiter på internett – en flat, horisontal kommunikasjonslinje som mangler dybde og grundighet. Lærere blir stadig mer bekymret over at visse hjernefunksjoner vil slutte å utvikle seg. Evnen til å analysere fakta blir ikke lenger krevd eller lært bort.

Tilgang på «fakta» blir mer og mer avgrenset og samtidig viet større oppmerksomhet på nettet. Søkemotorer som Google, Yahoo, Facebook og andre tjenester tilbyr stadig mer «målrettet informasjon» som blir filtrert for å passe brukernes personlige interesser. Resultatet er en kommunikasjonsboble som fører til lukkede tankesett, og brukerne aner ikke hva nettet skjuler for dem. Innenfor «skjermkulturen» har selskaper gjennom teknologikonvergens ikke bare økt sin makt og innflytelse, men også utformet en sentral mekanisme for sosial kontroll. De gir seg ut for å tilby frihet og demokrati gjennom en «åpen kilde», men har i realiteten skapt et perfekt, gigantisk ekkokammer. Det du får, er ikke alternative, men bekreftende argumenter. Statistikk viser at 85 prosent av voksne i USA får nyhetene sine fra sosiale medier, 64 prosent fra bare én kilde.

Farvel privatliv. I dag blir internettbrukere overvåket på systematisk vis. Hvert klikk – inkludert dem knyttet til private helsemessige og seksuelle forhold – blir lagret og danner en database over potensielle forseelser og anklager gjennom politisk og religiøs profilering, som det er mulig å hente frem og bruke til å kriminalisere brukeren ved skiftende kulturelle og politiske vilkår. I boblen med utvalgt informasjon blir menneskelig atferd omformet og nye praksiser for tidsbruk etablert, som holder folk opptatt og online for spesifikke formål samtidig som forbruksmønstrene deres observeres.

Den nye dominansstrategien er ikke lenger å straffe, men å skape avhengighet. Gambler-syndromet er et av de mest åpenbare. Eksempler på Skinners behaviorisme-teori kan ses overalt. Uforutsigbarhet er essensielt for å forsterke spilleinteressen; den flytende «lik-kulturen» gir overraskelser hele tiden. Internett har utviklet seg til en hjemlig spillmaskin. «Tasting» har blitt et biologisk instinkt – det er det første man gjør om morgenen, det fyller hver pause, og det er en permanent invasjon av sinnet. Teknologifilosofen Lewis Mumford oppsummerer det slik: «Folk er lykkelige over å bli dominert, og tror de er i himmelen.»

Gamifisering og nano-monitorering er de to hovedstrategiene i mikroklikk-kulturen, som måler verdier i klikk. Tidligere Facebooksjef Sean Parker har uttalt at målet var å manipulere tankeprosessen med applikasjoner – med en sosial belønnings-feedback som går i loop – til å ustanselig legge beslag på brukerens tid: «Vi var dette bevisst, og vi gjorde det allikevel.»

Brown bruker mange ulike perspektiver for å dekryptere de kulturelle endringene som foregår: teknikere, statsvitere, web-ingeniører, filosofer og psykologer.

Vi blir teknologi. Brown bruker mange ulike perspektiver for å dekryptere de kulturelle endringene som foregår: teknikere, statsvitere og samfunnsfaglige eksperter, web-ingeniører, filosofer og psykologer. Kulturelle endringer inkluderer også det som skjer på de mest personlige plan. Vi kan se hvordan selvpresentasjonen på internett har forandret seg fra besynderlige, personliggjorte hjemmesider på 90-tallet via formgitte, men underlige portretter på Myspace-sider, til formatert og markedsvennlig tilstedeværelse på Facebook-sider – fra et kort, personlig og åpent uttrykk til en fullstendig markeds- og computervennlig konform side.

Skjermkulturen er ikke bare avhengighetsskapende, men i høy grad tvangsmessig avhengighetsskapende. Det er et alvorlig helseproblem man først nå er begynt å ta på alvor. Det kan allerede være for sent for neste generasjon å unngå å falle inn i etterlikningsmønstre. Nevrovitenskapsfolk som Nicholas Carr, Richard Watson og Sherry Turtle har i en rekke publikasjoner bekreftet at den menneskelige hjerne vil tilpasse seg klikk-informasjons-persepsjonen.

Dokumentaren avslutter med en nokså kynisk utopi som viser Katina Michael under en TEDx-konferanse i 2012, der hun slår fast: «Snart vil vi ikke snakke om teknologiens sosiale implikasjoner, men hvordan samfunnet er blitt teknologi» – altså hvordan datamaskinene i en ikke altfor fjern fremtid vil overta kroppene våre. Ekkokammereffekten er et første steg i den retningen: Dersom informasjonen som blir gitt oss er selektiv og bare forsterker allerede eksisterende oppfatninger, vil vi aldri bli utfordret til å tenke annerledes. Den kan dessuten gjøre at du kommer til den illusoriske konklusjonen at menneskene og det de har skapt, er den eneste virkeligheten som finnes.

Oppfatninger det ikke blir stilt spørsmål ved – som myten om en omfattende teknologi som en universell kraft – er de virkelige faktorene som dominerer samfunn. For elitesektorene – militæret, byråkratiet og mektige selskaper – fører antakelsen om at teknologien ikke kan stoppes, til en ganske nyttig følelse av maktesløst hykleri om at «teknologi» er konsekvensen av og opphavet til deres verdenssyn, behov og interesser, som Lelia Green, forsker og forfatter av Technoculture, understreker. Bare ved å knekke denne myten vil motstand fremdeles være mulig. Ellers vil teknologien overta verden gjennom å gi maskinene makt til å dominere.

Teknologien er avhengig av hvordan vi bruker den. Teknologien er ikke nøytral og kan bare brukes innenfor sitt designs rammer, basert på designernes kunnskaper og samfunnet de sosialiseres i.

Inviterer til diskusjon. I sin første dokumentarfilm leverer Brown en sterk og likefrem studie, full av utsagn fra et bemerkelsesverdig panorama av talere og vitner. Bildene illustrerer de talendes teorier og er hentet fra dokumentasjoner av hendelser, teknologiske scenarier og arkivmateriale.

Filmen er et nøkkeldokument som utgangspunkt for diskusjoner om dagens samfunn og gir rom for ekstreme tanker og radikal kritikk (kvaliteter som går tapt i klikk-kulturen), som av og til er polemiske, men aldri unyttige.

Filmen kan ses gratis her: https://stareintothelightsmypretties.jore.cc 

Gratis prøve
Kommentarer