Taler samme språk

Diskrimineringsombudet og Språkrådet er igjen på talefot etter den opprivende debatten om hvem som er nordmann.

Ny Tid

Likestillings- og diskriminerings-ombud Beate Gangås var ikke fornøyd med brevet de mottok fra Språkrådet som svar på sine spørsmål da nordmann-debatten raste som verst i høst. Før jul skrev de derfor et brev til Språkrådet hvor de foreslår et møte for å

diskutere samarbeid.

Språkrådet har nå svart på brevet – og vil gjerne møte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Jeg kan bekrefte at vi har fått et positivt svar, men møtedato er ikke satt. Innenfor ombudets område er det mange spørsmål knyttet til språk, sier seniorrådgiver Ella Ghosh, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere før møtet.

– Hva tror du kan komme ut av et slikt samarbeid, direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim?

– Det kan jeg ikke si noe om før første møte. Det viktige nå er at vi setter oss ned og snakker sammen, sier Lomheim.

– Ombudet ønsket et møte i januar, lar det seg gjøre?

– Dette er ikke den eneste saken som ligger på bordet vårt, så tidsperspektivet er det vanskelig å si noe om. Men jeg har sagt at de skal høre fra oss, sier Lomheim.

I brevet skriver LDO blant annet at:

«Ombudet ser positivt på beklagelsen i pressemeldingen, men vi registrerer at brevet er mindre tydelig enn pressemeldingen.»

De viser også til høstens debatt som med «full tyngde (har) vist betydningen av språket og den språklige makt som ligger i hvordan ord og begreper blir definert. For oss er det viktig at begrepet nordmann gir rom både for personer som subjektivt ønsker å definere seg som norske, eller som blir definert som norske gjennom statsborgerskapet,» skriver ombudet, som ønsker seg et samarbeid med Språkrådet på lengre sikt.

Det tidligere Likestillingssenteret samarbeidet i sin tid med Språkrådet for å lage en brosjyre om kjønnsnøytrale betegnelser.

Diskrimineringsombudet ønsker å bruke møtet til en åpen diskusjon om språkbruk innen de diskrimineringsområder ombudet arbeider med.

Kommentarer
DEL