Stikkord: Zero Books

Nyliberalismens barn lever foran skjermen

Forfatter Shaun Scott bruker fragmenter fra eget liv, nyliberal økonomisk politikk, popkultur, sport og videospill for å beskrive og forstå millenniums-generasjonen.

Alt-right og overtrampets politikk

Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.

Imaginære møter

Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.