Stikkord: zadisterne

En øko-anarkistisk utopi

ZADISTERNE: «Vi forsvarer ikke naturen. Vi er naturen, der forsvarer sig.»