Bestill sommerutgaven her

ytringsfrihet

Ødeleggende kritikk mot Sverige

Nils Melzer: The Julian Assange Case

Assange: Byråkratiske medforbrytere – slik beskriver en ny bok av Nils Melzer Sveriges håndtering av Julian Assange. Svenske Stina Oscarson anmelder – og skammer seg.

«Folket vil ledes»

Immanuel Kant: Filosofiens frihet

FILOSOFI: Er ytringsfriheten en sak for de lærde? Har Trump og QAnon krav på ytringsfrihet? Mye taler for at Kant ville svart nei på dette spørsmålet.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Hvorfor fremme den politiske satiren?

YTRINGSFRIHET: Den satiriske, politiske karikaturen er, i sin essens, en glimrende motvekt til overgrep og undertrykkelse.

Ytringsfrihet, ekstremisme og medienes rolle

Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret , Nil Mutluer: Transnational Othering – Global Diversities Media, Extremism and Free Expression

ULIKHET: En antologi som tar opp viktige temaer som ytringsfrihet, globalisering, ekstremisme, minoriteter og ulikhet i verden, men mange av forfatterne vil for mye.

Idealistisk offentlighetshistorie

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet

: Jostein Gripsrud ser ut til å ha veket unna det som ikke passer med idealforestillingen om den fornuftsstyrte norske offentligheten. En slik idealisme er farlig.

Å fengsle en regissør

Askold Kurov: The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov

: Tvilen rundt skyldspørsmålet trer frem i dialogen mellom regissør Askold Kurov og Vladimir Putin: Det er ikke engang er klart hvilke forbrytelser Oleg Sentsov skal ha begått.

Kvinnen, innvandreren og den innvandringskritiske

A.H. Midtbøen, K. Steen-Johnsen og K. Thorbjørnsrud (red.): Boundary struggles:. Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere

: En tverrfaglig forskergruppe har nylig publisert et pionerarbeid i ytringsfrihetsdebatten, der betingelsene for ytringsfrihet får sin samlede fremstilling.

Kampskrifter fra Trump-land

Dennis Johnson og Valerie Merians (red.)/Markos Moulitsas og Michael Huttner: What We Do Now? Standing Up for Your Values in Trump’s America/The Resistance Handbook. 45 Ways to Fight Trump

: Sjokket som fulgte det amerikanske valget er i ferd med å legge seg. Nå må det handles. 

En angrende anarkists bekjennelser

Charlie Siskel: American Anarchist

: American Anarchist portretterer mannen bak boken som kan knyttes til en lang rekke skyteepisoder og terrorangrep.

Et sannere menneskebillede

: Vi bringer her første del av Jens Bjørneboes artikkelserie «Sosialisme og frihet»

Sosialisme og Frihet – del II

: Vi bringer her annen del av Jens Bjørneboes artikkelserie ”Sosialisme og frihet”.