Stikkord: yrkesskadeerstatning

Dømt til å informere om helserisiko ved mobilbruk

Italienske myndigheter er dømt til å informere offentligheten om helserisiko knyttet til mobilbruk. Når kommer vi til å få slik informasjon i Norge og Norden?
EnglishJapaneseNorwegianSpanish