TAG

vitenskap

Materialistisk og ensidig religionskritikk

DEBATT OM TRO: Når troen blir angrepet med bravur av fire intellektuelle musketerer, blir religionen som livserfaring knapt berørt.

Skritt frem, ja, men fremskritt?

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.

La oss holde oss til vitenskap når det gjelder 9/11, ikke konspirasjoner

Dessverre ble det mer fokus på «problemet med konspirasjonsteoretikere» enn drøfting av fakta og vitenskapelige argumenter etter Ny Tids 9/11-artikkel i september.

Et støvgrann svevende i en solstråle

JORDEN: For mange har James Lovelock vært en vitenskapens enfant terrible i rundt 50 år.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Biologiens vidunderlige nye verden

DNA-forskning, stamcelleforskning og utviklingen innen moderne medisin og biologi har satt sinn i kok. Men som alltid er det bedre å vite enn å mene.