Stikkord: vitenskap

La oss holde oss til vitenskap når det gjelder 9/11, ikke konspirasjoner

Dessverre ble det mer fokus på «problemet med konspirasjonsteoretikere» enn drøfting av fakta og vitenskapelige argumenter etter Ny Tids 9/11-artikkel i september.

The Earth and I

For mange har James Lovelock vært en vitenskapens enfant terrible i rundt 50 år.

Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».