Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

vindkraft

Tar man ikke hensyn til hvilken skade vindturbinene kan forårsake?

KRONIKK: :
Har vindkraftutbygger på Haramsøya forsømt seg grovt? Det mener ressursgruppen som sier nei til lokal utbygging av vindturbiner. Utbyggingen kan forstyrre radarsignaler brukt i flytrafikken.

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW

ENERGI:
David Elliott: Renewable Energy – Can it Deliver?

Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk